Information om Covid-19, läs mer här.

Anhörigbehörighet

Ofta kan stöd från anhöriga göra att det inte behövs förordnas en god man. För att ge anhöriga ytterligare möjligheter att på ett enklare sätt sköta en hjälpbehövande persons angelägenheter infördes 2017 nya bestämmelser i Föräldrabalkens 17 kap.

Om du är myndig och nära anhörig till en person som är över 18 år som inte längre kan företräda sig själv behöver du därför inte alltid en fullmakt för att företräda personen i vissa sammanhang.

Det innebär att du för dennes del kan betala räkningar, ansöka om hemtjänst och anmäla behov av vård- och omsorgsboende t.ex. Du får däremot inte köpa eller sälja fastighet eller bostadsrätt, köpa aktier eller ge bort egendom eller något annat som inte räknas till vardaglig hushållning.

Vem är anhörig?

Som nära anhörig räknas i turordning make eller sambo, barn, barnbarn, föräldrar, syskon, syskonbarn. Flera personer på samma nivå företräder personen tillsammans om de inte genom fullmakt utser en ur gruppen att sköta uppdraget.

Om det finns en god man eller förvaltare förordnad gäller inte anhörigbehörigheten för det som förordnandet omfattar.

Läs mer i faktabladet från svenska bankföreningen

Sidan uppdaterades 2021-05-27

Synpunkter på sidan?