Underlag från Försäkringskassan

Om du är ställföreträdare för en person som får ersättning från Försäkringskassan behöver du underlag från dem när du ska göra din årsredovisning till Överförmyndarnämnden. Underlaget beställer du via Mina sidor under perioden januari till mars.

https://www.forsakringskassan.se/myndigheter-och-samarbetspartner/for-dig-som-jobbar-inom-kommunen/bra-att-veta-for-dig-som-ar-god-man-eller-forvaltare/underlag-till-arsredovisning-for-stallforetradare

Sidan uppdaterades 2023-01-10

Synpunkter på sidan?