Ska huvudmannen stå för ditt arvode?

Glöm inte att undersöka om din huvudman har rätt att få ersättning för ditt arvode i efterhand genom merkostnadsersättning/handikappersättning. Ta reda på mer från Försäkringskassan https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/merkostnadsersattning-for-vuxna 

Sidan uppdaterades 2021-11-11

Synpunkter på sidan?