Information om bostadstillägg från Pensionsmyndigheten

Broschyrer

Ansökningsblanketter

  • Pensionsmyndigheten har uppdaterat ansökningsblanketterna om bostadstillägg.

Blanketter

Blanketthjälp

Vissa har för hög inkomst – varken preliminär beräkning eller ansökan är aktuellt

  • Följande är tumregler för inkomstgränser. Dessa ska användas för att kunna svara på om det är någon vits att en pensionär gör en preliminär beräkning.
  • Uppdaterade inkomstgränser i tabellen gäller pensionärens totala inkomst. Observera att beloppen nu gäller före skatt.
  • 9 av 10 som får bostadstillägg är ensamstående. Endast de som har mycket låga inkomster kan få bostadstillägg som gifta eller sambo.
  • När inkomsterna understiger beloppen nedan behövs ändå alltid en beräkning före ansökan. Det är hela ekonomin, familjesituationen och bostadskostnaden som avgör.

Bostadskostnad per månad

Tumregel inkomst per månad

3 000 kr

15 600 kr före skatt

4 000 kr

17 100 kr före skatt

5 000 kr

18 700 kr före skatt

6 000 kr

19 900 kr före skatt

7 000 kr eller mer

21 100 kr före skatt

Exempel

Vid en bostadskostnad upp till 3 000 kr bör en preliminär beräkning ske om månadsinkomsten är max 15 600 kr före skatt. Om inkomsten är högre kan man inte få något bostadstillägg.

Telefon till Pensionsmyndighetens kundservice 0771 – 776 776

Sidan uppdaterades 2022-06-20

Synpunkter på sidan?