Förordnad ställföreträdare kan bli deklarationsombud

Ett Deklarationsombud kan deklarera för huvudmannen via e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 och får också läsrättigheter på e-tjänsten Skattekonto. Uppdraget utförs därmed enklare och säkrare. Informationen som ges via e-tjänsterna är mer följsamma, informativa och aktuella. Har huvudmannen BankID själv så kan denne utse ett ombud direkt via e-tjänsten Ombud och behörigheter. Man kan tidsbegränsa ombuds-tiden. Ombudet kan också själv logga in i Ombud och behörigheter och avsluta sin behörighet när som helst. Detaljerad information kring ombudsbehörigheter återfinns på Skatteverkets hemsida.

Skatteverkets blankett

Sidan uppdaterades 2021-03-23

Synpunkter på sidan?