Information om Covid-19, läs mer här.

Delad kontroll - e-legitimation

Med bidrag från Post och Telestyrelsen har funktionen "Delad kontroll" lagts till e-legitimationen Freja eID. Med delad kontroll kan två legitimationer kopplas samman och det krävs att både den som ska legitimera sig/signera och den som utsetts till medhjälpare godkänner den digitala underskriften.

Medhjälparen kan inte skriva under för någon annan på egen hand och är inte juridiskt ansvarig eller bunden.

Detta kan vara ett bra komplement för huvudmän och hjälpbehövande anhöriga som har en god man eller närstående som stöd.

Freja eID är en konkurrent till BankID och fungerar därför inte hos banker, men däremot hos många myndigheter och andra företag.

https://frejaeid.com/vanliga-fragor/delad-kontroll/ 

Sidan uppdaterades 2021-10-06

Synpunkter på sidan?