Återbetalning av felaktiga utbetalningar

Sedan årsskiftet gäller ny lagstiftning som innebär att om en myndighet gjort en felaktig skattepliktig utbetalning gjorts och ska återbetalas ska även skatten återbetalas till den myndighet eller det företag som betalat ut pengarna. Det innebär att en person som fått en felaktig utbetalning måste återbetala mer än denne faktiskt fått in på sitt konto. Skatten får personen sedan antingen igen i samband med beslut om slutlig skatt vid nästa års deklaration eller om personen söker och beviljas jämkning. Lagreglerna medger inte att Skatteverket betalar tillbaka avdragen skatt till den som har gjort skatteavdraget och under inkomståret kan skatteavdraget inte heller betalas ut till den person för vars räkning skatteavdraget har gjorts. Om en person har fått en felaktig betalning från välfärdssystemen och skatteavdragen på den felaktiga utbetalningen uppgår till minst c:a 9 500 kronor finns det däremot möjlighet för personen att ansöka om förtidsåterbetalning av skatteavdraget, då kan pengarna betalas tillbaka.

Det är även möjligt att ansöka hos utbetalaren om en återbetalningsplan.

Regeln gäller oavsett vem som är skyldig till att en felaktig utbetalning gjorts.

Läs mer vad som gäller för Försäkringskassans utbetalningar

https://www.forsakringskassan.se/omfk/dina_rattigheter_och_skyldigheter/aterbetalning 

Sidan uppdaterades 2019-09-10

Synpunkter på sidan?