Våra telefontider är måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 10.00-11.00 och kl. 13.00-14.00, men du kan alltid skicka e-post till oss på adressen: ofn@amal.se  För ändringar se kontaktinformationen i högerspalten.

Verksamheten

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Verksamhetens regleras i huvudsak av bestämmelserna i föräldrabalken och förmynderskapsförordningen. Kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Säffle, Åmål och Årjäng samverkar i en gemensam överförmyndarnämnd med tillhörande kansli i Åmål. Kommunerna har valt att samarbeta för att stärka och utveckla olika verksamhetsområden och effektivare kunna uppnå de krav som kommer att ställas på överförmyndarverksamheten i framtiden.

Aktuellt


Publicerad 2023-11-23

Webbutbildning hos RFS

Riksföreningen Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) har skapat en gedigen webbutbildning i fyra steg.

Utbildningen är kostnadsfri och kan genomföras i egen takt vid en dator, mobil eller surfplatta.

Länk: Rätt att delta – En webbutbildning för gode män och förvaltare

Efter genomförd webbutbildning ges möjlighet till deltagande i en digital frågestund med handläggare på Överförmyndarenheten i Åmål (på Teams) tisdag 16 januari kl 16-17. Inloggning till digitalt forum vid mötestiden sker via webben.

Publicerad 2021-09-20

Utbildning hos Kronofogdemyndigheten

Dela din kunskap är en bra kurs i Kronofogdens regi för dig som har en huvudman som är skuldsatt.

http://www.kronofogden.se/deladinkunskap

Vad gör vi?

Vår huvuduppgift är att garantera att barn och vuxna som inte själva kan ta hand om sig inte missgynnas varken ekonomiskt eller rättsligt. För att uppnå det rekrytera vi goda män, förvaltare och förmyndare till de personer som behöver företrädare. Vi granskar även det arbete som de goda männen, förvaltarna och förmyndarna utför.

Den administrativa verksamheten bedrivs från ett gemensamt kansli i Åmål med möjlighet till bokade besök i samverkanskommunerna. 

Hur går en anmälan eller ansökan om god man eller förvaltare till?

Överförmyndarnämnden kopplar samman i när socialförvaltning, vårdinrättningar, gruppboenden eller någon annan, förutom närstående personer, anmäler att en person behöver skydda sig själv eller sin egendom. Överförmyndarnämnden utreder ärendet och ansöker om godmanskap eller förvaltarskap hos tingsrätten om förutsättningarna för detta är uppfyllda. Det går även bra att själv eller som nära anhörig göra en egen ansökan. Den ska i så fall lämnas direkt till tingsrätten. När man lämnar in en ansökan/anmälan om god man eller förvaltare ska man bifoga läkarintyg samt personbevis. Vem som kan få god man eller förvaltare är noggrant reglerat i Föräldrabalken.

Vill du bli god man?

Skulle du vilja stödja en medmänniska i behov av hjälp med ekonomiska, rättsliga och sociala frågor? Du kanske undrar hur det är att vara god man? De flesta personer har de baskunskaper som krävs för att kunna ta uppdrag som god man. Uppdraget kräver inte mer än allmänna kunskaper i ”vardags­ekonomi”, personligt engagemang och vanligt sunt förnuft. Som god man har du rätt till ett visst arvode beroende på hur omfattande din insats varit. Många personer kan intyga hur givande det är att ha en så meningsfull syssla - och att det faktiskt blir ett litet tillskott till hushållskassan.

Tveka inte att höra av dig till oss så ska vi berätta mer!

Lämna din intresseanmälan här:

e-tjänst: https://service.amal.se/Intresse_god_man 

blankett hittar du här: https://www.amal.se/media/468595/intresseanmalan-fem-kommuner.pdf

Du kan skicka den per e-post till ofn@amal.se eller via post:

Överförmyndarenheten
Box 62
662 22 ÅMÅL

Boka besök hos överförmyndarenheten

Du kan boka besök hos överförmyndarenheten via telefon eller e-post. Besök via telefon bokas direkt hos handläggarna under våra telefontider. Du kan välja att antingen besöka oss i våra lokaler i Åmål eller i kommunhuset i respektive samverkanskommun.

Om du anmäler önskemål om besökstid via e-post så kommer vi sedan att kontakta dig för att boka tid och plats för mötet.

 KONTAKTINFORMATION

Telefontid: Mån, tis, och tors kl. 10:00-11:00 samt kl. 13:00-14:00
Under januari och februari även onsdagar kl. 13.00-14.00

Besökstid: Endast bokade besök

Telefon: 0532-777 400

E-post: ofn@amal.se


Besöksadress: Förrådsgatan 5, Åmål

Postadress: Åmåls kommun, Överförmyndarenheten, Box 62
662 22
ÅMÅL

Blanketter

Klicka här för att komma till vår sida med blanketter och e-tjänster

 

Sidan uppdaterades 2024-03-01

Synpunkter på sidan?