Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd

Våra telefontider är måndag, tisdag och torsdag kl 10-12, men du kan alltid skicka e-post till oss på adressen: ofn@amal.se

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Verksamheten regleras i huvudsak av bestämmelserna i föräldrabalken och förmynderskapsförordningen. Kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Säffle, Åmål och Årjäng samverkar i en gemensam överförmyndar­nämnd med tillhörande kansli i Åmål. Kommunerna har valt att samarbeta för att kunna stärka och utveckla olika verksamhetsområden och effektivare kunna uppnå de krav som kommer att ställas på överförmyndarverksamheten i framtiden.

Aktuellt


Publicerad 2019-07-17

Återbetalning av felaktiga utbetalningar

Sedan årsskiftet gäller ny lagstiftning som innebär att om en myndighet gjort en felaktig skattepliktig utbetalning gjorts och ska återbetalas ska även skatten återbetalas till den myndighet eller det företag som betalat ut pengarna. Det innebär att en person som fått en felaktig utbetalning måste återbetala mer än denne faktiskt fått in på sitt konto. Skatten får personen sedan antingen igen i samband med beslut om slutlig skatt vid nästa års deklaration eller om personen söker och beviljas jämkning. Lagreglerna medger inte att Skatteverket betalar tillbaka avdragen skatt till den som har gjort skatteavdraget och under inkomståret kan skatteavdraget inte heller betalas ut till den person för vars räkning skatteavdraget har gjorts. Om en person har fått en felaktig betalning från välfärdssystemen och skatteavdragen på den felaktiga utbetalningen uppgår till minst c:a 9 500 kronor finns det däremot möjlighet för personen att ansöka om förtidsåterbetalning av skatteavdraget, då kan pengarna betalas tillbaka.

Det är även möjligt att ansöka hos utbetalaren om en återbetalningsplan.

Regeln gäller oavsett vem som är skyldig till att en felaktig utbetalning gjorts.

Läs mer vad som gäller för Försäkringskassans utbetalningar

https://www.forsakringskassan.se/omfk/dina_rattigheter_och_skyldigheter/aterbetalning 


Vad gör vi?

Vår huvuduppgift är att säkerställa att barn och vuxna som inte själva kan ta hand om sig inte missgynnas varken ekonomiskt eller rättsligt. För att uppnå det rekryterar vi gode män, förvaltare och förmyndare till de personer som behöver företrädare. Vi granskar även det arbete som de gode männen, förvaltarna och förmyndarna utför.

Den administrativa verksamheten bedrivs från ett gemensamt kansli i Åmål med möjlighet till bokade besök i samverkanskommunerna. 

Hur går en ansökan om god man eller förvaltare till?

Överförmyndarnämnden kopplas in när socialförvaltning, vårdinrättningar, gruppboenden eller närstående personer anser att en person behöver skydd för sig själv eller sin egendom. Det går även bra att göra en egen ansökan. När man lämnar in en ansökan/anmälan om god man eller förvaltare ska man bifoga läkarintyg samt personbevis. Överförmyndarnämnden gör sedan en utredning i ärendet och ansöker om godmanskap eller förvaltarskap hos tingsrätten om förutsättningarna för detta är uppfyllda. Vem som kan få god man eller förvaltare är noggrant reglerat i Föräldrabalken.

Vill du bli god man?

Skulle du vilja stödja en medmänniska i behov av hjälp med ekonomiska, rättsliga och sociala frågor? Du kanske undrar hur det är att vara god man? De flesta personer har de baskunskaper som krävs för att kunna ta uppdrag som god man. Uppdraget kräver inte mer än allmänna kunskaper i ”vardags­ekonomi”, personligt engagemang och vanligt sunt förnuft. Som god man har du rätt till ett visst arvode beroende på hur omfattande din insats varit. Många personer kan intyga hur givande det är att ha en så meningsfull syssla - och att det faktiskt blir ett litet tillskott till hushållskassan.

Tveka inte att höra av dig till oss så ska vi berätta mer!

Skicka din intresseanmälan till:

Överförmyndarenheten
Box 62
662 22 ÅMÅL

eller per e-post: ofn@amal.se 


Boka besök hos överförmyndarenheten

Du kan boka besök hos överförmyndarenheten via telefon eller e-post. Besök via telefon bokas direkt hos handläggarna under våra telefontider. Du kan välja att antingen besöka oss i våra lokaler i Åmål eller i kommunhuset i respektive samverkanskommun.

Om du anmäler önskemål om besökstid via e-post så kommer vi sedan att kontakta dig för att boka tid och plats för mötet.

 KONTAKTINFORMATION

Telefontid: måndag, tisdag, torsdag 10.00-12.00
Besökstid: torsdagar 10.00-12.00 och 13.30-15.30
Begränsad besökstid 19/9
- boka tid


Telefon:
0532-777 400

Fax: 0532-77 74 01

E-post: ofn@amal.se

Besöksadress: Lunnegatan 10, Åmål

Postadress: Åmåls kommun, Överförmyndarenheten, Box 62, 662 22 ÅMÅL

 

Blanketter

Klicka här för att komma till vår sida med blanketter och e-tjänster

 

Sidan uppdaterades 2019-09-10

Synpunkter på sidan?