Våra telefontider är måndag, tisdag och torsdag kl 10-12, men du kan alltid skicka e-post till oss på adressen: ofn@amal.se

Överförmyndarnämnden vidtar en rad försiktighetsåtgärder med anledning av den pågående spridningen i samhället av coronaviruset.

På grund av rådande restriktioner tar vi endast emot bokade besök som inte kan avvakta eller hanteras på andra sätt. Du kan komma i kontakt med oss på telefon eller e-post. Vi råder gode män att inte besöka sina huvudmän om de är äldre eller tillhör riskgrupper. Så länge nuvarande restriktioner gäller frångår vi kravet på att huvudmannen bör besökas någon gång per månad. 

Verksamheten

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Verksamheten regleras i huvudsak av bestämmelserna i föräldrabalken och förmynderskapsförordningen. Kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Säffle, Åmål och Årjäng samverkar i en gemensam överförmyndar­nämnd med tillhörande kansli i Åmål. Kommunerna har valt att samarbeta för att kunna stärka och utveckla olika verksamhetsområden och effektivare kunna uppnå de krav som kommer att ställas på överförmyndarverksamheten i framtiden.

Aktuellt


Publicerad 2020-09-21

Projekt för delad e-legitimation

Post och Telestyrelsen utlyste förra året en innovationstävling med temat "Från utanför till Internet". Åtta projekt tilldelades pengar varav ett kallat E-legitimation med delad kontroll är särskilt intressant för ställföreträdare eller andra som stöttar personer som inte fullt ut klarar av att legitimera sig digitalt. Tjänsten utvecklas inom ramen för e-legitimationen Freja eID och beräknas vara i drift våren 2021. 


Publicerad 2020-10-15

Förordnad ställföreträdare kan bli deklarationsombud

Skatteverket informerar att man som nybliven förordnad god man eller förvaltare bör bli informerad om Skatteverkets blankett SKV 4809. Med denna blankett kan huvudmannen utse den gode mannen till Deklarationsombud. 


Vad gör vi?

Vår huvuduppgift är att säkerställa att barn och vuxna som inte själva kan ta hand om sig inte missgynnas varken ekonomiskt eller rättsligt. För att uppnå det rekryterar vi gode män, förvaltare och förmyndare till de personer som behöver företrädare. Vi granskar även det arbete som de gode männen, förvaltarna och förmyndarna utför.

Den administrativa verksamheten bedrivs från ett gemensamt kansli i Åmål med möjlighet till bokade besök i samverkanskommunerna. 

Hur går en ansökan om god man eller förvaltare till?

Överförmyndarnämnden kopplas in när socialförvaltning, vårdinrättningar, gruppboenden eller närstående personer anser att en person behöver skydd för sig själv eller sin egendom. Det går även bra att göra en egen ansökan. När man lämnar in en ansökan/anmälan om god man eller förvaltare ska man bifoga läkarintyg samt personbevis. Överförmyndarnämnden gör sedan en utredning i ärendet och ansöker om godmanskap eller förvaltarskap hos tingsrätten om förutsättningarna för detta är uppfyllda. Vem som kan få god man eller förvaltare är noggrant reglerat i Föräldrabalken.

Vill du bli god man?

Skulle du vilja stödja en medmänniska i behov av hjälp med ekonomiska, rättsliga och sociala frågor? Du kanske undrar hur det är att vara god man? De flesta personer har de baskunskaper som krävs för att kunna ta uppdrag som god man. Uppdraget kräver inte mer än allmänna kunskaper i ”vardags­ekonomi”, personligt engagemang och vanligt sunt förnuft. Som god man har du rätt till ett visst arvode beroende på hur omfattande din insats varit. Många personer kan intyga hur givande det är att ha en så meningsfull syssla - och att det faktiskt blir ett litet tillskott till hushållskassan.

Tveka inte att höra av dig till oss så ska vi berätta mer!

Lämna din intresseanmälan här:

e-tjänst: https://service.amal.se/Intresse_god_man 

blankett hittar du här: https://www.amal.se/media/468595/intresseanmalan-fem-kommuner.pdf

Du kan skicka den per e-post till ofn@amal.se eller via post:

Överförmyndarenheten
Box 62
662 22 ÅMÅL

Det går också bra att lämna den i vår postlåda inne på Lunnegatan 10.


Boka besök hos överförmyndarenheten

Du kan boka besök hos överförmyndarenheten via telefon eller e-post. Besök via telefon bokas direkt hos handläggarna under våra telefontider. Du kan välja att antingen besöka oss i våra lokaler i Åmål eller i kommunhuset i respektive samverkanskommun.

Om du anmäler önskemål om besökstid via e-post så kommer vi sedan att kontakta dig för att boka tid och plats för mötet.

F.n. tar vi dock inte emot några besök.

 KONTAKTINFORMATION

Telefontid: mån, tis och tor 10.00-11.00 samt 13.00-14.00

Besökstid: F.n ingen besökstid

Telefon: 0532-777 400

Fax: 0532-77 74 01

E-post: ofn@amal.se

Besöksadress: Lunnegatan 10, Åmål

Postadress: Åmåls kommun, Överförmyndarenheten, Box 62, 662 22 ÅMÅL

Blanketter

Klicka här för att komma till vår sida med blanketter och e-tjänster

 

Sidan uppdaterades 2020-08-31

Synpunkter på sidan?