Information om Covid-19, läs mer här.


Våra telefontider är måndag och tisdag kl. 10.00-11.00 och kl. 13.00-14.00, men du kan alltid skicka e-post till oss på adressen: ofn@amal.se

Verksamheten

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Verksamheten regleras i huvudsak av bestämmelserna i föräldrabalken och förmynderskapsförordningen. Kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Säffle, Åmål och Årjäng samverkar i en gemensam överförmyndar­nämnd med tillhörande kansli i Åmål. Kommunerna har valt att samarbeta för att kunna stärka och utveckla olika verksamhetsområden och effektivare kunna uppnå de krav som kommer att ställas på överförmyndarverksamheten i framtiden.

Aktuellt


Publicerad 2021-09-20

Utbildning hos Kronofogdemyndigheten

Dela din kunskap är en bra kurs i Kronofogdens regi för dig som har en huvudman som är skuldsatt.

http://www.kronofogden.se/deladinkunskap

Publicerad 2021-10-06

Delad kontroll - e-legitimation

Med bidrag från Post och Telestyrelsen har funktionen "Delad kontroll" lagts till e-legitimationen Freja eID. Med delad kontroll kan två legitimationer kopplas samman och det krävs att både den som ska legitimera sig/signera och den som utsetts till medhjälpare godkänner den digitala underskriften.

Medhjälparen kan inte skriva under för någon annan på egen hand och är inte juridiskt ansvarig eller bunden.

Detta kan vara ett bra komplement för huvudmän och hjälpbehövande anhöriga som har en god man eller närstående som stöd.

Freja eID är en konkurrent till BankID och fungerar därför inte hos banker, men däremot hos många myndigheter och andra företag.

https://frejaeid.com/vanliga-fragor/delad-kontroll/ 

Publicerad 2021-01-19

Information om bostadstillägg från Pensionsmyndigheten

Fortsatt visar uppskattningar på att omkring 100 000 pensionärer går miste om pengar de skulle kunna ha rätt till. Vi arbetar samtidigt för att rätt personer ansöker om bostadstillägg. Faktum är att 4 av 10 som söker inte har rätt till ersättningen. En preliminär beräkning visar om man bör ansöka.

Vad gör vi?

Vår huvuduppgift är att säkerställa att barn och vuxna som inte själva kan ta hand om sig inte missgynnas varken ekonomiskt eller rättsligt. För att uppnå det rekryterar vi gode män, förvaltare och förmyndare till de personer som behöver företrädare. Vi granskar även det arbete som de gode männen, förvaltarna och förmyndarna utför.

Den administrativa verksamheten bedrivs från ett gemensamt kansli i Åmål med möjlighet till bokade besök i samverkanskommunerna. 

Hur går en ansökan om god man eller förvaltare till?

Överförmyndarnämnden kopplas in när socialförvaltning, vårdinrättningar, gruppboenden eller närstående personer anser att en person behöver skydd för sig själv eller sin egendom. Det går även bra att göra en egen ansökan. När man lämnar in en ansökan/anmälan om god man eller förvaltare ska man bifoga läkarintyg samt personbevis. Överförmyndarnämnden gör sedan en utredning i ärendet och ansöker om godmanskap eller förvaltarskap hos tingsrätten om förutsättningarna för detta är uppfyllda. Vem som kan få god man eller förvaltare är noggrant reglerat i Föräldrabalken.

Vill du bli god man?

Skulle du vilja stödja en medmänniska i behov av hjälp med ekonomiska, rättsliga och sociala frågor? Du kanske undrar hur det är att vara god man? De flesta personer har de baskunskaper som krävs för att kunna ta uppdrag som god man. Uppdraget kräver inte mer än allmänna kunskaper i ”vardags­ekonomi”, personligt engagemang och vanligt sunt förnuft. Som god man har du rätt till ett visst arvode beroende på hur omfattande din insats varit. Många personer kan intyga hur givande det är att ha en så meningsfull syssla - och att det faktiskt blir ett litet tillskott till hushållskassan.

Tveka inte att höra av dig till oss så ska vi berätta mer!

Lämna din intresseanmälan här:

e-tjänst: https://service.amal.se/Intresse_god_man 

blankett hittar du här: https://www.amal.se/media/468595/intresseanmalan-fem-kommuner.pdf

Du kan skicka den per e-post till ofn@amal.se eller via post:

Överförmyndarenheten
Box 62
662 22 ÅMÅL

Det går också bra att lämna den i vår postlåda utanför Lunnegatan 10 eller inne vid lånedatorerna.


Boka besök hos överförmyndarenheten

Du kan boka besök hos överförmyndarenheten via telefon eller e-post. Besök via telefon bokas direkt hos handläggarna under våra telefontider. Du kan välja att antingen besöka oss i våra lokaler i Åmål eller i kommunhuset i respektive samverkanskommun.

Om du anmäler önskemål om besökstid via e-post så kommer vi sedan att kontakta dig för att boka tid och plats för mötet.

 KONTAKTINFORMATION

Telefontid: Mån och tis kl. 10.00-11.00 samt kl. 13.00-14.00
Besökstid: Endast bokade besök

Telefon: 0532-777 400

E-post: ofn@amal.se

Besöksadress: Lunnegatan 10, Åmål

Postadress: Åmåls kommun, Överförmyndarenheten, Box 62
662 22
ÅMÅL

Blanketter

Klicka här för att komma till vår sida med blanketter och e-tjänster

 

Sidan uppdaterades 2021-10-22

Synpunkter på sidan?