Länkar till stöd och information från myndigheter - guide to Swedish society

Krisinformation.se - om oro för omvärldsläget
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/oro-for-omvarldslaget/oro-for-omvarldslaget


Krisinformation.se - detta gör samhället
https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/kallkritik


Krisinformation.se - om oron för krig. Frågor och svar till barn
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/oro-for-omvarldslaget/oro-for-omvarldslaget/fragor-och-svar-till-barn


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - information om skyddsrum och var de finns
https://www.msb.se/skyddsrum 

https://gisapp.msb.se/apps/kartportal/enkel-karta_skyddsrum/


Information Sverige - guiden till svenska samhället
Informationsverige.se är länsstyrelsernas webbplats med information om Sverige för dig som är asylsökande eller nyligen har fått uppehållstillstånd.
https://www.informationsverige.se/


Information Sweden - the guide to Swedish society
Informationsverige.se is the county administrative boards' website with information about Sweden for those who are asylum seekers or have recently received a residence permit.
https://www.informationsverige.se/


Infor­ma­tion for persons arriving to Sweden from Ukraine
On this page Migration Agency have gathered information about the situation in Ukraine and what applies to people who are coming to Sweden in connection with the conflict. The page is constantly updated.

https://www.migrationsverket.se/English/About-the-Migration-Agency/The-situation-in-Ukraine.html

Sidan uppdaterades 2022-03-14

Synpunkter på sidan?