Mottagande och hjälp till Ukrainaflyktingar


Med anledningen av Rysslands väpnade angrepp på Ukraina kan det finnas vuxna och barn som känner oro och rädsla inför omvärldsläget i Europa.

 krisinformation.se finns samlad information och länkar från svenska myndigheter om vad man vet just nu och om hur du kan hantera din och dina barns oro.

Genom att följa länkarna här på sidan hittar du information från olika samhällsaktörer om omvärldsläget. 

Här har vi samlat information kring flyktingmottagandet och hur privatpersoner och företag kan hjälpa de som flyr från Ukraina. Här berättar vi mer om hur mottagandet fungerar.

För dig som vill hjälpa till

Just nu har vi fått tillräckligt med hjälp. Ett stort tack till alla som har hjälpt till på något sätt. Hjälpen har kommit till stor nytta för de personer som har flytt kriget i Ukraina. Läget kan förändras och vi återkommer om nya behov uppstår. 

Länkar till stöd och information från myndigheter - guide to Swedish society

Krisinformation.se - om oro för omvärldsläget
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/oro-for-omvarldslaget/oro-for-omvarldslaget


Krisinformation.se - detta gör samhället
https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/kallkritik


Krisinformation.se - om oron för krig. Frågor och svar till barn
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/oro-for-omvarldslaget/oro-for-omvarldslaget/fragor-och-svar-till-barn


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - information om skyddsrum och var de finns
https://www.msb.se/skyddsrum 

https://gisapp.msb.se/apps/kartportal/enkel-karta_skyddsrum/


Information Sverige - guiden till svenska samhället
Informationsverige.se är länsstyrelsernas webbplats med information om Sverige för dig som är asylsökande eller nyligen har fått uppehållstillstånd.
https://www.informationsverige.se/


Information Sweden - the guide to Swedish society
Informationsverige.se is the county administrative boards' website with information about Sweden for those who are asylum seekers or have recently received a residence permit.
https://www.informationsverige.se/


Infor­ma­tion for persons arriving to Sweden from Ukraine
On this page Migration Agency have gathered information about the situation in Ukraine and what applies to people who are coming to Sweden in connection with the conflict. The page is constantly updated.

https://www.migrationsverket.se/English/About-the-Migration-Agency/The-situation-in-Ukraine.html


Hur jobbar Åmåls kommun i samarbete med andra aktörer för att kunna stödja flyktingar från Ukraina?

En grupp har skapats i Åmåls kommun som tillsammans samarbetar för att göra vårt flyktingmottagande så bra som möjligt. Gruppen leds och samordnas av säkerhetsstrategen i Åmåls kommun. Gruppen består av ansvariga från Röda korset, Svenska Kyrkan, Vårdcentralen Medpro, Frivilliga resursgruppen, Ukraina in Åmål och chefen för kommuens individ och familjeomsorg. Processen hur vi stödjer utvecklas dagligen.

Hantering av flyktingar från Ukraina

Förklaring till bilden ovan

STEG 1

  • Alla flyktingar som söker sig till Åmål hänvisas till inledningsvis till Svenska kyrkans församlingshem i Åmåls tätort. Här stödjer Åmåls kommun, Röda korset och Svenska kyrkan de ankommande med husrum, mat och vatten. Församlingshemmet är ett tillfälligt boende.

STEG 2

  • Nyckeln till det Svenska samhället är migrationsverket. Alla flyktingar måste dit och ansöka om asyl eller skydd enligt EU:s mass­flykts­di­rektiv. Detta för att kunna gå vidare i etableringsprocessen i rätt kommun.

STEG 3

  • Migrationsverket ger direktiv om vart flyktingen ska placeras geografiskt i Sverige.
  • Om flyktingarna placeras i Åmål av Migrationsverket kan det vara tillfälligt i väntan på omplacering eller att de ska kvarstanna i Åmål permanent enligt kvottilldelning.

STEG 4

  • Nu startar etableringsprocessen för de som ska kvarstanna i Åmål som omfattar utbildning för både vuxna och barn, skolgång, tillgång till arbete m.m.
  • Även de flyktingar som ska omplaceras ska få den hjälp och stöd som erfordras.

Sidan uppdaterades 2022-04-08

Synpunkter på sidan?