Medborgarlöfte i Åmål 2023-2024

Under 2023-2024 lovar Polisen och kommunen att gemensamt rikta åtgärder mot brottsaktiva, ungdomar och unga vuxna i riskzon för att bli brottsaktiva samt mot brott och otrygghet i det lokala näringslivet.

Situationen idag

Efter att kommunen och Polisen gemensamt analyserat lägesbilden har det identifierats en problematik med brottsaktiva som står för en stor del av brottsligheten samt skapar otrygghet i kommunen. I lägesbildsanalysen har det även uppmärksammats en ökad oro bland lokala företagare att utsättas för brott.

Det här ska vi göra

1. Rikta åtgärder mot brottsaktiva. Polisen och kommunen ska gemensamt rikta åtgärder mot brottsaktiva. Som brottsaktiv definieras den som förekommer med minst åtta misstänkar i två kriminalärenden eller som utifrån en samlad besömning med grund i underrättelseinformation, tidigare brottsbelastning i närtid eller liknande kan definieras som brottsaktiv.

2. Rikta åtgärder mot ungdomar samt unga vuxna i rikszonen för att bli brottsaktiva. Polisen och kommunen ska gemensamt rikta åtgärder mot ungdomar som utifrån en samlad bedömning med grund i underrättelseinformation, tidigare brottsbelastning i närtid, orosanmälningar till socialtjänst eller liknande är i riskzon för att bli brottsaktiva.

3. Rikta åtgärder mot brott och otrygghet i det lokala näringslivet. Polisen och kommunen ska gemensamt rikta åtgärder mot brott och otrygghet i det lokala näringslivet.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

1. Polisen och kommunen har som mål att öka insatserna mot personer som kan definieras som brottsaktiva.
2. Polisen och kommunen har som mål att öka insatserna mot ungdomar samt unga vuxna som är i riskzon för att bli brottsaktiva.
3. Polisen och kommunen har som mål att öka insatserna mot brott och otrygghet i det lokala näringslivet.

Följd med hur det går!

Återkoppling och resultatet av det arbete som bedrivs för att nå målen sker via Polisens och kommunens  webbplatser, i social medier samt via massmedia. Medborgarlöftet följs gemensamt upp av kommunen och Polisen innan varje års utgång.

 

Jenny Wester 
Lokalpolisområdeschef 

    

Michael Karlsson
Kommunalråd


                

Kontaktperson
Säkerhetsstrateg
Daniel Andersson
Telefon: 0532-173 35
E-post:
daniel.andersson@amal.se

Sidan uppdaterades 2023-08-14

Synpunkter på sidan?