Medborgarlöfte i Åmål

Under 2020 lovar Polisen och kommunen att öka insatserna mot narkotikamissbruket innehav för överlåtelse av narkotika samt genomföra åtgärder mot störande trafik på vissa särskilt utsatta ställen.

Situationen idag
Efter att kommunen och polisen gemensamt analyserat lägesbilden avseende narkotikamissbruket i kommunen finns tecken på att narkotikamissbruket ökat. Vidare finns problem med störande trafik på vissa särskilt utsatta platser. Vid genomförandet av olika former av medborgardialog har denna bild förstärkts.

Det här ska vi göra
1. Öka insatserna mot narkotikamissbruket.
Polisen och kommunen ska öka insatserna mot narkotikamissbruket. Särskilt fokus ska riktas mot personer som innehar narkotika i överlåtelsesyfte.
2. Genomföra åtgärder mot störande trafik på vissa särskilt utvalda och utsatta platser.
Polisen samt kommunen ska gemensamt identifiera samt genomföra åtgärder som kan vara verksamma mot problemet.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans
1. Polisen har som mål att lagföra minst tre individer för narkotikabrott genom innehav i överlåtelsesyfte. Kommunen har som mål att särskilt rikta insatser mot inte tidigare kända narkotikamissbrukare. Detta genom ökad samverkan mellan socialtjänst och andra samhällsaktörer som exempelvis skolor och fritidsverksamheter.
2. Polisen, kommunen samt andra berörda aktörer ska gemensamt genomföra åtgärder mot någon eller några strategiskt utvalda gatuavsnitt som beskrivits som särskilt utsatta för störande trafik.

Följ med i hur det går!
Återkoppling och resultatet av det arbete som bedrivs för att nå målen sker via polisens och kommunens webbplatser, i sociala medier samt via massmedia. Medborgarlöftet följs gemensamt upp av kommunen och polisen innan årets utgång.

 

Rickard Fremark 

Lokalpolisområdeschef 

    

Michael Karlsson

Kommunalråd


                

Kontaktperson
Centrumutvecklare
Ulrika Abrahamsson
Telefon: 0532-174 45
E-post:
ulrika.abrahamsson@amal.se
Ladda ner medborgarlöfte som pdf
Medborgarlöfte Åmål 2020 pdf (pdf 70 KB)

Sidan uppdaterades 2020-03-16

Synpunkter på sidan?