Medborgarlöfte i Åmål 2022

Under 2022 lovar polisen och kommunen att öka insatserna mot narkotikamissbruket samt att i ökad omfattning rikta fokus mot brottslighet som drabbar det lokala näringslivet. 

 

Situationen idag

Efter att kommunen och polisen gemensamt analyserat lägesbilden framkommer att det finns tecken på att narkotikamissbruket ökat. Det har även uppmärksammats en ökad oro bland lokala företagare att utsättas för brott.

Det här ska vi göra

  1. Öka insatserna mot narkotikamissbruket

Polisen och kommunen ska öka insatserna mot narkotikamissbruket. Särskilt fokus ska riktas mot personer som innehar narkotika i överlåtelsesyfte.

  1. Öka insatserna mot brott som riktar sig mot det lokala näringslivet.

Polisen och kommunen ska öka insatserna mot brott som riktar sig mot det lokala näringslivet.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

  1. Polisen har som mål att lagföra minst fem personer för narkotikabrott genom innehav i överlåtelsesyfte. Kommunen har som mål att särskilt rikta insatser mot inte tidigare kända narkotikamissbrukare. Detta genom ökad samverkan mellan socialtjänst och andra samhällsaktörer som exempelvis skolor och fritidsverksamheter.
  2. Polisen och kommunen har som mål att genom olika former av insatser arbeta mot brott som riktar sig mot det lokala näringslivet samt öka tryggheten bland lokala företagare.

Följ med i hur det går!

Återkoppling och resultatet av det arbete som bedrivs för att nå målen sker via polisens och kommunens webbplatser, i sociala medier samt via massmedia. Medborgarlöftet följs gemensamt upp av kommunen och polisen innan årets utgång.

 

Jenny Wester 
Lokalpolisområdeschef 

    

Michael Karlsson
Kommunalråd


                

Kontaktperson
Säkerhetsstrateg
Daniel Andersson
Telefon: 0532-173 35
E-post:
daniel.andersson@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-03-07

Synpunkter på sidan?