BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN UNDER PERIODEN 2015 - 2024


Under prognosperioden 2014 - 2024 kommer folkmängden i Åmåls kommun att öka med 215 invånare, från 12 326 till 12 541 personer. Flyttnettot förväntas bli i genomsnitt 67 personer per år och födelsenettot -46 personer per år. Totalt ger detta en förändring med 21 personer per år. Antalet inflyttade beräknas bli i genomsnitt 632 personer per år medan antalet utflyttade skattas till 565 personer. Detta ger ett årligt flyttnetto på 67 personer för varje år under prognosperioden. Antalet barn som föds förväntas vara 113 per år i genomsnitt under prognosperioden medan antalet avlidna skattas till 159 personer. Detta medför en befolkningsförändring med -46 personer per år. Läs mer om befolkningsprognosen via länken nedan. Statistiken är baserad på invånarna i kommunen den 30 september 2015.

Befolkningsprognos 2015-2024 pdf (pdf 1,9 MB)

Sidan uppdaterades 2020-08-26

Synpunkter på sidan?