Befolkningsprognos 2014-2023 Åmåls kommun


Under prognosperioden 2013 -2023 kommer folkmängden i Åmåls kommun att minska med 97 invånare, från 12 229 till 12 132 personer.

 

Sidan uppdaterades 2018-11-28

Synpunkter på sidan?