BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN UNDER PERIODEN 2014-2023


Under prognosperioden 2013 -2023 kommer folkmängden i Åmåls kommun att minska med 97 invånare, från 12 229 till 12 132 personer. Flyttnettot förväntas bli i genomsnitt 46 personer per år och födelsenettot -
56 personer per år. Totalt ger detta en förändring med 10 personer per år. Antalet inflyttade beräknas bli i genomsnitt 566 personer per år medan antalet utflyttade skattas till 520 personer. Detta ger ett årligt flyttnetto på 46 personer för varje år under prognosperioden. Läs mer om befolkningsutvecklingen i Åmål i Befolkingsprognos 2014-2023

Befolkningsprognos 2014-2023 pdf (pdf 1,3 MB)

 

Sidan uppdaterades 2020-08-26

Synpunkter på sidan?