Information om Covid-19, läs mer här.

Kommunal författningssamling


Kommuner har på flera områden getts rätt att meddela föreskrifter, det vill säga normer som är bindande för var och en. Nedan finns en lista på länkar till dokument med föreskrifter som kommunen har beslutat om. Sidan innehåller även styrdokument som kommunen arbetar efter, såsom policys, riktlinjer och planer. Sidan uppdateras årligen.

Taxor och avgifter

Övriga styrdokument

Övriga styrdokument

KONTAKTINFORMATION

Kanslienheten
Ida Tornestrand
Telefon 0532-170 16
E-post: ida.tornestrand@amal.se

Besöksadress
Kungsgatan 26

Postadress
Kanslienheten
Box 62
662 22 Åmål

Sidan uppdaterades 2022-01-13

Synpunkter på sidan?