Kommunal författningssamling


Kommuner har på flera områden getts rätt att meddela föreskrifter, det vill säga normer som är bindande för var och en. Nedan finns en lista på länkar till dokument med föreskrifter som kommunen har beslutat om. Sidan är under uppbyggnad och listan kompletteras efterhand.

Bidragsbestämmelser

Bidragsbestämmelser 


Föreskrifter

Föreskrifter 


Taxor och avgifter

Taxor och avgifter


Övriga styrdokument

Övriga styrdokument


Dokument

KONTAKTINFORMATION

Kanslienheten
Ida Tornestrand
Telefon 0532-170 16
E-post: ida.tornestrand@amal.se

Besöksadress
Kungsgatan 26

Postadress
Kanslienheten
Box 62
662 22 Åmål

Sidan uppdaterades 2021-02-23

Synpunkter på sidan?