Kommunal författningssamling - styrande dokument

Här har vi samlat ett urval av de regler och styrdokument som rör dig som invånare i Åmåls kommun och om hur kommunens styrs. Nedan finns en lista på länkar till dokument som kommunen har beslutat om. Du hittar bland annat nämndernas reglementen, kommunala avgifter, Avfallsplan och riktlinjer för färdtjänst, barnomsorg och markanvisning.

Fler bestämmelser finns inom respektive nämnd och förvaltning. Saknar du något specifikt styrdokument eller har frågor kontakta kommunens växel tel 0532-170 00 eller skicka e-post till kommun@amal.se.

Riktlinjer

Taxor och avgifter

Sidan uppdaterades 2022-03-18

Synpunkter på sidan?