Türi, Estland

Åmåls kommun tecknade i april 1993 ett vänortsavtal med Türi stad i Estland. lnledningsvis organiserades humanitärt bistånd till särskilt utsatta grupper i Türi. Förutom möten mellan kommunrepresentanter knöts kontakter mellan grupper inom olika kultursektorer, dans, musik och konst. Därefter har flera kommunala förvaltningar, bygg och miljö, vård och omsorg samt barn och utbildning utvecklat, genom åren, fördjupat vänortssamarbete inom sina särskilda kompetensområden. Idrottsföreningar (orientering) har haft utbyte och andra ideella föreningar såsom tex Rotary har organiserat ett flertal humanitära biståndsprojekt och utvecklat kontakter inom näringslivet. Även kyrkokörerna i de båda städerna har haft tidigare utbyten. Tillsammans har städerna genom åren även samarbetat i olika EU-finansierade projekt såsom ett Europa för medborgarna.

Till exempel genomfördes ett samarbete mellan Åmål, Sverige, Türi, Estland och Kubrat, Bulgarien där Türi då som ett nyblivet EU-land kunde dela med sig av sina erfarenheter. Förutom demokrati och EU-anpassning hade även ungdomars attityder till EU, ungdomars möjligheter till sysselsättning och entreprenörskap som verktyg för lokal demokrati diskuterats.

Åmål och Türi har även samarbetat inom områden som berört sysselsättning för personer med funktionsvariationer, där kommunerna utvecklade dagverksamheten i de båda städerna. Genom åren har även frågor om ungdomars möjligheter gällande delaktighet i beslutsfattande, ungdomars behov av mötesplatser och aktiviteter samt planering för fysisk tillgänglighet i staden för alla grupper i samhället behandlats.

Representanter för Kubrat var på besök vid Åmåls 375-årsjubileum. Just nu pågår inte något aktivt samarbete mellan Türi och Åmål men kommunerna har fortfarande kontakt med varandra och arbetar vidare för fortsatta utbyten städerna emellan.

Kontaktinformation

Kristin Björk
Projektledare Europa Direkt Fyrbodal
Internationell strateg
Telefon: 0532-170 20
E-post: kristin.bjork@amal.se

Internationell strategi för Åmåls kommun Internationell strategi för Åmåls kommun pdf (pdf 606 KB)

Sidan uppdaterades 2022-10-24

Synpunkter på sidan?