Kubrat, Bulgarien

Åmåls kommun och Kubrat i Bulgarien har varit vänorter sedan 2003. Genom åren har många samarbeten skett städerna emellan. Innan Bulgarien 2007 blev medlemmar i Europeiska unionen skedde en rad olika projekt med fokus på lokal demokratiutveckling och EU-anpassning.  Samarbeten genomfördes mellan Åmål, Sverige, Türi, Estland och Kubrat, Bulgarien där Türi då som ett nyblivet EU-land kunde dela med sig av sina erfarenheter. Förutom demokrati och EU-anpassning hade även ungdomars attityder till EU, ungdomars möjligheter till sysselsättning och entreprenörskap som verktyg för lokal demokrati diskuterats.

 

Åmål och Kubrat har även samarbetat inom områden som berört sysselsättning för personer med funktionsvariationer, där kommunerna utvecklade dagverksamheten i de båda städerna, också här tillsammans med Türi, Estland. Andra samarbetsområden som berörts under åren är frivilligorganisationers möjligheter att medverka i samhällsutvecklingen, demokrati och medborgarinflytande, utveckling av stadskärnor samt EU-anpassning och integration. Staden närvarade även vid Åmåls 375-års jubileum.

 

En liten kuriosa är att i Kubrat finns en park som heter Stadspark Åmål.

 

Just nu pågår inte något aktivt samarbete mellan Kubrat och Åmål men kommunerna har fortfarande kontakt med varandra och arbetar vidare för fortsatta utbyten städerna emellan.

 

Kontaktinformation

Kristin Björk
Projektledare Europa Direkt Fyrbodal
Internationell strateg
Telefon: 0532-170 20
E-post: kristin.bjork@amal.se

Internationell strategi för Åmåls kommun Internationell strategi för Åmåls kommun pdf (pdf 606 KB)

Sidan uppdaterades 2022-10-24

Synpunkter på sidan?