Gadebusch, Tyskland

För över 25 år sedan togs de första kontakterna mellan Åmål och Gadebusch, en kontakt som kom att utvecklas till ett långt och varaktigt samarbete. Städerna skrev under ett vänortsavtal 26 maj 2000.

Inledningsvis var det elev- och lärarutbyten på såväl gymnasiet som grundskolan. Några exempel på samarbeten som har skett inom utbildningsområdet är:

  • Elev- och lärarutbyten sedan 1995 plus ett flertal projekt framför allt utifrån gemensam historia med Polen.
  • Elev- och lärarutbyten mellan grundskolans högstadiet.
  • Erfarenhetsmöten mellan vuxenutbildningen och folkhögskolan.
  • Utbyten av lärlingar från företag i staden Schwerin tillsammans med handelskammaren i Schwerin och företag i Åmål, Säffle samt gymnasiet i Åmål.

Tillsammans med andra kommuner runt Vänern drevs under ett antal år projektet ”Schwedennetzwerk” där 7 svenska och 7 tyska kommuner i den historiska regionen Mecklenburg tillsammans arbetade för att öka turismen inom de gemensamma regionerna. För att få fler besökare från Mecklenburg att besöka Vänerregionen deltog de svenska kommunerna under flera år i en stor vårmässa i staden Wismar.

Under bussresor till bland annat sommarfest och julmarknad i Gadebusch har kontakter knutits mellan föreningar i Åmål och Gadebusch. Kanske  främst genom hemvärnsföreningen och dess karoliner som i kontakter med ”Historiska föreningen 1712” som arbetar med att forska kring och sprida kunskaperna om det stora slaget i Gadebusch november 1712, där den svenska armen segrade över danskarna. Vid det slaget fanns också med soldater från Tössbo, vilket skapade ett ökat intresse i Åmål om såväl Gadebusch och Mecklenburg samt för karolinerna.

Åmåls Fotoklubb har vid ett flertal tillfällen arrangerat mycket uppskattade fotoutställningar i Gadebusch. Fotografer från Gadebusch har vid något tillfälle deltagit med sina bilder under Åmåls fotofest. Samarbete har skett i olika former mellan städernas båda hembygdsmuseer bland annat en utställning i Åmål med historiska miljöer och tennfigurer. Ett annat mycket uppskattat inslag har varit när en Luciakör vid ett flertal tillfällen har besökt Gadebusch och spridit svenska traditioner och musik i kyrkor och på äldreboenden.

Informationen ovan är bara ett axplock på allt som hänt genom åren. Vänortsutbytet Åmål/ Gadebusch har utvecklats till ett bredare intresse och kontakter människor emellan har ökat. Mycket av samarbetet sker idag via föreningar och allmänhet även om kommunerna fortfarande har kontakt med varandra och arbetar vidare för fortsatta utbyten städerna emellan.

 

Kontaktinformation

Kristin Björk
Projektledare Europa Direkt Fyrbodal
Internationell strateg
Telefon: 0532-170 20
E-post: kristin.bjork@amal.se

Internationell strategi för Åmåls kommun Internationell strategi för Åmåls kommun pdf (pdf 606 KB)

Sidan uppdaterades 2022-10-24

Synpunkter på sidan?