De Pere, USA

Åmåls kommun och De Pere har varit vänorter sedan 2007. Det hela startade med lokala företagskontakter via Megtec då de var aktiva i Åmål, vars huvudkontor ligger i De Pere. Efter beslut i fullmäktige signerade dåvarande kommunalråd Kurt Svensson vänortsavtalet i november 2007 via en videolänk tillsammans med De Peres borgmästare Michael Walsh. På videolänken kunde de tillsammans med andra representanter för de båda kommunerna dra upp de första riktlinjerna för det fortsatta samarbetet. Idag samarbetar städerna inom en rad olika områden.

Kommunledningsdiskussioner om utökat samarbete
En delegation bestående av kommunalråd, kommunchef samt internationell samordnare besökte kommunens vänort De Pere, USA den 11-17 april efter att ha fått en officiell inbjudan från stadens borgmästare. Under sin vistelse besökte delegationen bland annat St Norberts College för ett möte med dess rektor, de två skolorna Foxview intermediate och Westwood. På Foxview träffade delegationen alla klasser samlade i ett klassrum och fick möjlighet att personligen lämna över de brev som eleverna på Södra skolan skrivit till sina brevvänner. Intresset för gästerna var stor där eleverna under en frågestund passade på att fråga allt de undrat över gällande Sverige, dess kultur och mycket annat. Delegationen besökte även De Pere High School där kommunens tre utbytesstipendiater har studerat. Möten hölls även med De Peres kommunledning där frågor kring hur vi kan utöka vårt samarbete städerna emellan när det gäller näringsliv, stadsutveckling etcetera diskuterades. Under besöket gjordes även två företagsbesök samt en rundtur i stadens företagspark.


Karlbergsgymnasiet på konferens om flyktingsituationen i Sverige

I våras blev Karlbergsgymnasiet inbjudet till St Norberts College och konferensen "Forced Migration and Human Flourishing som hölls den 5 maj. Representanter från Karlbergsgymnasiet medverkade i konferensen som bestod i att beskriva nuläget i Sverige och hur man som nation har valt att försöka gå vidare efter flyktingvågen 2015. Inbjudan var en del i samarbetet mellan Karlbergsgymnasiet och St Norberts College och det var fyra lärare som blev inbjudna. Katarina Sandvall, Lynn Nordin, Magnus Svensson Vinborg och Christian Bruce. Utöver själva konferensen hölls gästlektioner i collegeklasser, möten med vänortskommittén i De Pere, studiebesök på olika skolor och möten med personal på colleget för att hitta ytterligare framtida möjligheter för att stärka banden mellan Karlberg/Åmål och St Norberts/De Pere.


USA-samarbete i mellanstadiet

Foxview intermediate och Westwood är två låg och mellanstadieskolor i De Pere som har samarbetat med Rösparksskolan och Södra skolan via brevväxling i många år. I dagsläget är det klasserna 6A, 6B, 6C, 4B och 4A som brevväxlar i det så kallade Pen Pal-projektet med elever och lärare på Foxview intermediate och Westwood. Klasserna har även träffat och pratat med varandra via Skype.


Utbytesstipendium för Karlbergselever att studera i De Pere

Under 2014 stiftade Åmåls kommun ett internationellt utbytesstipendium med syfte att öka motivationen bland unga att se möjligheter i kommunen och världen samt att öka medvetenheten om sin egen och andra kulturer. Tre stycken elever från Karlbergsgymnasiet har via vårt utbytesstipendium studerat vid De Pere High School och den fjärde eleven kommer att börja på De Pere high school i augusti 2019. Genom stipendiet ökar ungdomars möjlighet till internationell rörlighet där syftet med stipendierna är att ge ungdomar chansen att få möjlighet att skaffa sig nya erfarenheter samt utbildning för att i framtiden ha möjlighet att anpassa sig till en ständigt föränderlig arbetsmarknad.

Kontaktinformation

Kristin Björk
Projektledare Europa Direkt Fyrbodal
Internationell strateg
Telefon: 0532-170 20
E-post: kristin.bjork@amal.se

Internationell strategi för Åmåls kommun Internationell strategi för Åmåls kommun pdf (pdf 606 KB)

Sidan uppdaterades 2022-10-24

Synpunkter på sidan?