Våra vänorter och partnerstäder

Vänortssamarbetet är en viktig och betydelsefull del i det internationella arbetet vilket skapar en bra omvärlds- och intressebevakning för kommunen. Åmåls kommuns syfte med samarbeten över gränserna är att utbyta erfarenheter och att vara samarbetspartner inom områden som är av gemensamt intresse.

Samarbetet städerna emellan har varierat genom åren och har haft fokus inom en rad olika områden såsom utbildning, kultur men även demokratifrågor samt ungas möjligheter till inflytande.  

Åmåls kommun har fyra vänorter, dessa är:

Gadebusch Tyskland, Kubrat Bulgarien, Türi Estland och De Pere USA.

Utbytena och kontakterna med våra vänorter  sker i olika omfattningar och varierar över åren.

Har du eller din förening en projektidé eller har intresse av att samarbeta med någon av våra vänorter eller partnerstäder? Kontakta då gärna kommunens verksamhetsansvarig för internationella frågor.

Kontaktinformation

Kristin Björk
Projektledare Europa Direkt Fyrbodal
Internationell strateg
Telefon: 0532-170 20
E-post: kristin.bjork@amal.se

Internationell strategi för Åmåls kommun Internationell strategi för Åmåls kommun pdf (pdf 606 KB)

Sidan uppdaterades 2022-10-24

Synpunkter på sidan?