Lokalt ledd utveckling, Leader

Lokal ledd utveckling genom leadermetoden innebär att ges möjlighet att engagera sig i utvecklingen av sin bygd och kunna få stöd för sina utvecklingsprojekt. I den nuvarande programperioden är det möjligt att arbeta med lokal ledd utveckling genom leadermetoden, inom fyra fonder, vilka är landsbygdsfonden, havs-och fiskerifonden, regional fonden och socialfonden.

Leader är en metod för utveckling utifrån lokala förutsättningar på landsbygden eller i staden.

Inom lokalt ledd utveckling genom leadermetoden finns det ingen lista över specifika stöd att söka. Istället finns det pengar att söka för projekt som ligger i linje med de olika leaderområdenas lokala strategier. Därför gäller det att ta reda på vad just ditt leaderområde vill göra i sin strategi för att se vilka projektidéer som kan passa.

Har du en idé som du vill utveckla genom Leader?
Gå in på Jordbruksverkets webbplats om du vill veta mer om Leader och hur du utvecklar en projektidé. Du kan även gå direkt till det aktuella leaderområdets egna webbplats Framtidsbygder Dalsland Årjäng och Munkedal.

Kontaktinformation

Kristin Björk
Projektledare Europa Direkt Fyrbodal
Internationell strateg
Telefon: 0532-170 20
E-post: kristin.bjork@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-10-24

Synpunkter på sidan?