Information om Covid-19, läs mer här.

Europeiska solidaritetskåren

Åmåls kommun har ett tydligt internationellt fokus. Ett prioriterat område är att ge unga möjligheter till internationell rörlighet och skaffa sig erfarenheter utomlands. Det sker via:

  • utbytesstipendier
  • ungdomsutbyten
  • volontärtjänst
  • praktik

Prioriteringen ökar förutsättningarna för unga att bli mer attraktiva på en alltmer föränderlig arbetsmarknad. Det skapar även möjligheter till ökade språkkunskaper.

Europeiska solidaritetskåren?
Den europeiska solidaritetskåren är ett nytt EU-initiativ som skapar möjligheter för unga att jobba som volontärer eller arbeta med projekt i hemlandet eller utomlands som gynnar samhället och människor i Europa.

Alla som går med i kåren måste lova att arbeta efter dess mål och principer.

Du kan anmäla dig till den europeiska solidaritetskåren när du är 17 år, men du måste ha fyllt 18 för att få börja i ett projekt. Du får delta i kåren tills du är 30.

När du har anmält ditt intresse kan du komma att bjudas in till olika projekt. Det kan handla om att förebygga naturkatastrofer eller bygga upp förstörda områden, hjälpa till i mottagningscentrum för asylsökande eller arbeta med olika sociala frågor i ditt lokalsamhälle.

Projekten kan pågå i mellan två och tolv månader, för det mesta i ett EU-land.

För mer information:

MUCF - https://www.mucf.se/

Europeiska ungdomsportalen - https://europa.eu/youth/EU_sv

Kontaktinformation

Kristin Björk
EU-handläggare/
verksamhetsansvarig
Telefon: 0532-170 20
E-post: kristin.bjork@amal.se

Internationell strategi för Åmåls kommun Microsoft.CSharp.RuntimeBinder.RuntimeBinderException: The call is ambiguous between the following methods or properties: 'System.Convert.ToDecimal(System.DateTime)' and 'System.Convert.ToDecimal(int)' at CallSite.Target(Closure , CallSite , Type , Object ) at System.Dynamic.UpdateDelegates.UpdateAndExecute2[T0,T1,TRet](CallSite site, T0 arg0, T1 arg1) at ASP._Page_Views_MacroPartials_DocumentLink_cshtml.Execute() in D:\Websites\amal\amal.se\Views\MacroPartials\DocumentLink.cshtml:line 11

Sidan uppdaterades 2020-08-21

Synpunkter på sidan?