EVS, europeisk volontär tjänst

 

Åmåls kommun har ett tydligt internationellt fokus. Ett prioriterat område är att ge unga möjligheter till internationell rörlighet och skaffa sig erfarenheter utomlands. Det sker via:

  • utbytesstipendier
  • ungdomsutbyten
  • volontärtjänst
  • praktik

Prioriteringen ökar förutsättningarna för unga att bli mer attraktiva på en alltmer föränderlig arbetsmarknad. Det skapar även möjligheter till ökade språkkunskaper.

 

Vad är EVS?

Erasmus+ är EU:s program för främjande av internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. Programmet är tänkt att fungera som ett verktyg och en del i arbetet med att möta och hantera de stora utmaningar som Europa står inför idag och i framtiden; att vända den socioekonomiska krisen i EU-länderna, stärka tillväxten och sysselsättningen och främja social jämställdhet och integrering.

Europeiska volontärtjänsten (EVS) är ett av programmen inom Erasmus+ och det hjälper unga att delta i volontärprojekt utomlands. Ett volontärprojekt kan pågå i mellan två veckor och ett år och för att delta ska man vara mellan 17 och 30 år. Volontären får bidrag för boende, mat, fickpengar och eventuella transporter. Som volontär är man även försäkrad så länge projektet pågår.

Åmåls kommun har arbetat med EVS i mer än tio år. Genom åren har vi tagit emot över 70 volontärer från hela världen samt skickat ut ett 40-tal volontärer utomlands. Det betyder mycket för Åmåls kommun att kunna ta emot volontärer. Volontärerna har engagemang och intresse samt bidrar med kunskap och ett nytänkande inom organisationen. 

Läs mer om EVS och andra EU-program på länkarna ned. Är du intresserad av att själv åka iväg som EVS-volontär så kan du kontakta oss för mer information.

MUCF - https://www.mucf.se/

Europeiska ungdomsportalen - https://europa.eu/youth/eu_sv

Kontaktinformation

Anna Lundin
Verksamhetsansvarig internationella frågor
Telefon: 0532-170 20
E-post: anna.lundin@amal.se

Sidan uppdaterades 2017-12-15

Synpunkter på sidan?