USA-elever på utbildning i Åmål

Elever USA

Under två veckor befinner sig elever från St Norberts College, De Pere, USA tillsammans med sina två professorer i Åmål. De är här för att bland annat lära sig mer om det svenska välfärdssystemet, hur en svensk kommun arbetar med etablering och försörjningsstöd.
St Norberts College, De Pere USA, SNC, besöker Åmål 12-26 maj där man valt att förlägga en av deras kurser, Global Seminar, som ingår i elevernas collegeutbildning. Utbildningsdelen i Åmål fokuserar på det svenska välfärdssystemet. Gruppen leds av Dr Robert Osgood, professor i specialpedagogik. Förutom Dr Osgood består gruppen av ytterligare en professor samt fem elever. SNC har varit en samarbetspartner till Karlbergsgymnasiet och kommunledningen under flera år.
I kursen planeras föreläsningar med chefer och andra tjänstemän från bland annat välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen. I kursen igår ett flertal studiebesök, till exempel på Åmåls familjecentral. I kursen ingår även egna studier, bland annat att jämföra det svenska välfärdsystemet med det amerikanska.

Sidan uppdaterades 2019-09-27

Synpunkter på sidan?