Konstnärer från Not Quite deltar i väggmålningsprojekt

Funny och Emelie

I juni kommer de två konstnärerna Funny Livdotter och Emelie Rygfelt Wilander från Not Quite att besöka De Pere för att delta i ett väggmålningsprojekt. De båda konstnärerna kommer att skapa en målning som representerar samarbetet städerna emellan. En målning som styrgruppen för internationellt arbete tagit beslut om. Konstnärernas väggmålning blir en av flera inom ramen för stadens arbete att utveckla stadskärnan. Funny och Emelie kommer även att få möjlighet att träffa andra lokala konstnärer och knyta kontakter.

Sidan uppdaterades 2019-09-27

Synpunkter på sidan?