Gemensamt skolprojekt mellan vänorter

Bild på lärare från Åmål och vänorten Gadebusch
Lärare från Karlbergsgymnasiet och vänorten Gadebusch jobbar gemensamt med projektansökan för
ett större skolprojekt. Foto: Jan Andersson

Just nu har Karlbergsgymnasiet och Ekonomiprogrammet besök av Natascha Giese och Ulrike Birke från Gadebusch gymnasieskola. Gadebusch är sedan länge Åmåls vänort och har under en relativt lång tid varit föremål för kultur- och kunskapsutbyten. Tillsammans har skolorna beslutat att gå vidare med en ansökan om att erhålla medel från Erasmus+. Detta med förhoppningen att starta ett större skolprojekt med fokus på att utbyta kunskaper. Det ska också stärka de deltagande elevernas förmåga att vara aktiva samhällsmedborgare samt bidra till en ökad demokratisk utveckling, såväl lokalt som nationellt och internationellt. Målet är också att eleverna skall få lära sig mer om respektive land, EU:s beslutsprocesser och hur de kan påverka dem och EU. Karlbergsgymnasiet har sökt och beviljats medel från EU för att skriva en gemensam större ansökan på plats i Gadebusch. Resan dit planeras i november och lärarna är mycket hoppfulla att de med gemensamma krafter skall lyckas påbörja projektet som kan komma att stärka elevernas förmågor på en rad olika sätt.

Sidan uppdaterades 2019-09-27

Synpunkter på sidan?