Åmål tar emot volontärer från Frankrike och Belgien

Åmåls kommun har beviljats 390 000 SEK för att kunna ta emot tre volontärer från Frankrike och Belgien inom ramen för EU-programmet Europeiska solidaritetskåren, vars syfte är att fler unga ges möjlighet att vara volontärer, praktisera och/ eller arbeta med solidaritetsprojekt.

Reaching young people III är ett projekt som drivs av Åmåls kommun med syfte att öka mobiliteten för unga i Europa. Från och med 1 september 2019 kommer två stycken volontärer från Frankrike samt en volontär från Belgien till Åmål för att under ett års tid arbeta som volontärer inom ramen för Europeiska solidaritetskåren. Två av volontärerna kommer att vara placerade på Young innovation hub som är en mötesplats för unga mellan 16-30 som vill utveckla och förverkliga sina egna idéer. Det kan liknas som en idéfabrik för ungdomar mellan 16 – 30 där fokus ligger på entreprenörskap. Hubben finns till för unga som har ett projekt som de vill driva. Unga kan få stöttning och få hjälp med kontakter eller verktyg/material för det projekt de vill genomföra.

Volontärer som har sin placering på Hubben har i arbetsuppgift att hjälpa ungdomar med att driva sina projekt. Det kan vara att bemanna kontoret, informera på skolor om hubben, svara på e-post och boka möten med arbetsmarknadssamordnare, hjälpa till vid jobbsökningar eller ansökan av studier, inspirera och motivera, vara bollplank men också skapa sina egna projekt.

Den tredje volontären har sin placering på Europa Direkt Fyrbodal och kommer bland annat att informera på skolor om vilka möjligheter EU har för unga när det kommer till studier, praktik, volontärtjänst och arbete utomlands. Volontären assisterar också personalen i att arrangera ungdomsutbyten, vara med och representera kontoret på olika jobbmässor etc. Åmåls kommun är värdorganisation för informationskontoret Europa Direkt Fyrbodal med syfte att informera medborgare om EU, dess institutioner, program samt anordna aktiviteter med EU-anknytning. Volontären får under sin tid skapa egna projekt och aktiviteter som är EU-relaterade.

Sidan uppdaterades 2019-09-27

Synpunkter på sidan?