Internationellt

”Det internationella arbetet ska vara ett verktyg för att tillföra kompetens, erfarenhet, ekonomiska resurser och skapa framtidstro i utvecklingen av Åmåls kommuns alla verksamheter”

Åmåls kommun har en lång och bred erfarenhet av att arbeta internationellt och har med tiden skapat sig värdefulla och goda relationer med länder runtom i världen. Olika utvecklingsprojekt har genomförts med bland annat Uganda, Kina och Ukraina, där demokratifrågor haft en central roll men även ungas möjligheter till inflytande i samhället. Kommunens tydliga internationella profilering har skapat möjligheter till konsultuppdrag åt bland annat SKL international och gjort Åmål känd såväl nationellt som internationellt.

Tack vare ett tydligt internationellt fokus har Åmåls kommun kunnat ge ungdomar möjligheten till internationell rörlighet och skaffa sig erfarenheter utomlands via utbytesstipendier, ungdomsutbyten, volontärtjänst och praktik med mera.

Åmåls kommuns internationella arbete syftar till och bidrar med att utveckla kommunens verksamheter. Detta genom samarbete med internationella partners, projekt, nätverk samt extern finansiering.

Internationellt arbete bidrar till en ökad kunskap, förståelse och tolerans för andra kulturer. En samverkan länder emellan bidrar till demokratispridning världen över.

Kontaktinformation

Anna Lundin
Verksamhetsansvarig internationella frågor
Telefon: 0532-170 20
E-post: anna.lundin@amal.se

Internationell strategi för Åmåls kommun Internationell strategi för Åmåls kommun pdf (pdf 1,4 MB)

Sidan uppdaterades 2019-02-12

Synpunkter på sidan?