Vanliga frågor (sidan uppdaterad 16 november)

Vad kan jag som enskild göra för att förhindra smittspridning av coronaviruset?
Håll avstånd och ta personligt ansvar. Folkhälsomyndigheten pekar på viktiga saker som alla kan göra. Länk till Folkhälsomyndigheten


Hur många bekräftade fall av covid-19 finns det i Åmåls kommun?

På Västra Götalandsregionens hemsida redovisas aktuell statistik över antalet bekräftade fall per kommun. Klicka här för att se statistiken


Varför är många evenemang i Åmål inställda?

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat om att gränsen för deltagare vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster ska ligga kvar på max 50 personer. Beslutet gäller fram till 19 november, men kan både förkortas och förlängas beroende på utvecklingen.


Vågar jag lämna barnen till skolan eller förskolan?
Skolledningen följer hela tiden rekommendationer från ansvariga myndigheter. Experter på Folkhälsomyndigheten har hittills gjort bedömningen att skolor och förskolor kan hållas öppna.


Hur ska jag prata med mitt barn om coronaviruset?

Lyssna på ditt barn, ge saklig information och överför inte din egen oro. Det är några av tipsen från BRIS expert om hur man kan prata med sitt barn om coronaviruset. Du kan läsa mer på krisinformation.se


Varför stängs inte skolor och förskolor för att vara på den säkra sidan?
Folkhälsomyndigheten har hittills gjort bedömningen att det är bättre för samhället att skolor och förskolor är öppna. Om de behöver stängas kommer många vårdnadshavare med samhällsviktiga jobb att behöva stanna hemma. Med anledning av den ökande smittspridningen i samhället har barn- och utbildningsnämnden beslutat om fortsatt distansundervisning vid Karlbergsgymnasiet för alla elever fram till jullovet.
under v 45-47.


Är smittan farlig för barn?

Enligt Folkhälsomyndigheten drabbas inte friska barn på samma sätt som äldre personer och personer i riskgrupper.

"Om du eller ditt barn har sjukdom som generellt innebär ökad risk vid infektioner, till exempel nedsatt immunförsvar bör du rådgöra med din behandlande läkare om du har frågor kring din behandling eller vad du kan göra om för att minska risken kopplad till sjukdomen covid-19" (källa: folkhälsomyndigheten.se)


Kommer skolorna och förskolorna i Åmål att fortsätta hålla öppet om smittspridningen förvärras?
Det går inte att svara på i dagsläget. Situationen förändras hela tiden. Skolledningen följer ansvariga myndigheters rekommendationer.


Vad gör skolor och förskolor för att förhindra smittspridning?
Alla förskolor och skolor har gått ut med information och direktiv att ingen som på det minsta sätt känner sig sjuk ska vistas i verksamheten. I övrigt poängteras vikten av att tvätta händerna, inte röra sig i ansiktet, att hålla avstånd och att vistas utomhus så mycket det bara går i framförallt förskola och fritidshem.


Jag har anhöriga som bor på särskilt boende, hur ska göra för att besöka dem?

Kommunen har infört en särskild besöksrutin i samband med besök på äldreboenden. Den som vill besöka en anhörig kontaktar personalen per telefon och bokar en tid. Vid besöket uppmanas besökaren att använda visir och handsprit som erbjuds vid stationer på äldreboendena. Besöken får ske med ett begränsat antal personer. Besöken får ske inne hos den boende.


Får jag besöka en person som bor på Ekbackens korttidsavdelning?

På grund av den ökade smittspridningen råder det starkt begränsade möjligheter för anhöriga och vänner att få besöka brukare på vår korttidsverksamhet på Ekbacken. Undantag från begränsningen kan beviljas. Kontakta Ekbacken på telefon 0532-17421 vid önskemål om att få göra ett besök.


Hur ska jag göra om någon av de personer jag bor tillsammans med  har konstaterats vara smittad av covid-19?

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns rekommendationer för hushållskontakter:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/personer-som-bor-med-smittade-av-covid-19-ska-betraktas-som-mojliga-fall/


Vad gör kommunen för att hjälpa ensamma äldre som nu är isolerade i sina hem?

Har man ett biståndsbehov har man rätt att göra en ansökan och få den prövad av en biståndshandläggare. Kommunen arbetar även med att få stöd via frivilligverksamheten. Frivilliga resursgruppen, FRG, hjälper till med inköp av livsmedel och apoteksvaror
Kommunens frivilliga resursgrupp, FRG, aktiveras för att hjälpa personer riskgrupper att gör inköp av livsmedel och apoteksvaror.

Datum gällande inköp
• Vecka 45: torsdag
• Vecka 46-48: tisdagar och torsdagar

Telefonerna är öppna klockan 09:00-12:00.
Handlingen kommer att utföras någon gång under samma dag eller dagen efter.
Kontaktuppgifter till FRG:
Rebecca Björklund och Yvonne Råbratt, tel. 076-843 79 00 eller 076-843 79 10, e-post: frgamal@outlook.com

 

 

 

 

Sidan uppdaterades 2020-11-16

Synpunkter på sidan?