Vanliga frågor (sidan uppdaterad 7 december 2021)

Var kan jag hitta information om covid-19?

På Folkhälsomyndigheten finns frågor och svar om covid-19.

Frågor och svar covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)


Vilka restriktioner gäller?

Du hittar information om ändringarna restriktionerna mot covid-19 på krisinformation.se


Var kan jag hitta information om vaccination i Åmål?

Du hittar information på vårdcentralen Medpro Clinics hemsida


Jag har frågor om vaccinationen mot covid-19, var kan jag hitta svar?

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns Frågor och svar om vaccinationen


Vem erbjuds vaccination mot covid-19?
Alla som bor i Sverige och är över 18 år erbjuds gratis vaccination mot covid-19. Du behöver inte vara svensk medborgare för att få vaccinet. På Folkhälsomyndigheten finns mer information.


Var kan jag som företagare hittad information om stöd till företag?

På regeringens hemsida finns samlad information till dig som är företagare om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. 

Till regeringens hemsida


Hur fungerar den tillfälliga covid-19-lagen?

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. Mer information finns på länsstyrelsens hemsida.


Var kan jag hitta information om vaccin mot covid-19? 

krisinformation.se finns en lista med frågor och svar om vaccin mot covid-19.

På 1177.se finns frågor och svar om vaccination mot covid-19

På Folkhälsomyndigheten finns frågor och svar om vaccination mot covid-19.


Vad kan jag som enskild göra för att förhindra smittspridning av coronaviruset?
Håll avstånd och ta personligt ansvar. Folkhälsomyndigheten pekar på viktiga saker som alla kan göra.


Hur många bekräftade fall av covid-19 finns det i Åmåls kommun?

På Västra Götalandsregionens hemsida redovisas aktuell statistik över antalet bekräftade fall per kommun.


Vågar jag lämna barnen till skolan eller förskolan?
Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter följer hela tiden rekommendationer från ansvariga myndigheter.


Hur ska jag prata med mitt barn om coronaviruset?

Lyssna på ditt barn, ge saklig information och överför inte din egen oro. Det är några av tipsen från BRIS om hur man kan prata med sitt barn om coronaviruset. På krisinformation.se finns fler tips.


Är smittan farlig för barn?

Enligt Folkhälsomyndigheten drabbas inte friska barn på samma sätt som äldre personer och personer i riskgrupper.

"Om du eller ditt barn har sjukdom som generellt innebär ökad risk vid infektioner, till exempel nedsatt immunförsvar bör du rådgöra med din behandlande läkare om du har frågor kring din behandling eller vad du kan göra om för att minska risken kopplad till sjukdomen covid-19" (källa: folkhälsomyndigheten.se)


Hur är det med skolornas och förskolorna öppettider i Åmål?
Situationen förändras hela tiden. Barn- och utbildningsförvaltningen följer ansvariga myndigheters rekommendationer. 


Vad gör skolor och förskolor för att förhindra smittspridning?
Samtliga verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att göra riskbedömningar utifrån gällande rekommendationer från berörda myndigheter och vidtar åtgärder i enlighet med dessa. Åtgärderna dokumenteras i handlingsplaner och följs upp av skolledning och skyddsombud, vilka har ansvar för både barns/elevers och personalens arbetsmiljö.


Jag har anhöriga som bor på särskilt boende, hur ska göra för att besöka dem?

Kommunen har infört en särskild besöksrutin i samband med besök på äldreboenden. Besökare uppmanas att använda munskydd och handsprit som erbjuds vid stationer på äldreboendena.


Vad ska jag göra om jag eller någon i familjen har blivit sjuk? 

Folkhälsomyndighetens hemsida finns information om vilka åtgärder ni ska vidta.


Sidan uppdaterades 2022-01-21

Synpunkter på sidan?