Vanliga frågor (sidan uppdaterad 7 maj 2021)

Vem erbjuds vaccination mot covid-19?
Alla som bor i Sverige och är över 18 år erbjuds gratis vaccination mot covid-19. Du behöver inte vara svensk medborgare för att få vaccinet. På Folkhälsomyndigheten finns mer information.


Jag är vaccinerad med första dosen, kan jag umgås med andra människor?

Folkhälsomyndigheten har meddelat anpassningar för åtgärder som gäller för personer som har vaccinerats med första dosen och där tre veckor har gått sedan vaccinationstillfället. 

Vilka är vaccinerade inom kommunens omsorgsverksamheter?
Samtliga äldreboenden, LSS-boenden och hemsjukvården är färdigvaccinerade. Just nu (vecka 11) vaccineras nyinskrivna patienter i hemsjukvården eller andra som av olika orsaker inte kunnat ta dos 2.

Hur följer Åmåls kommun Smittskydd i Västra Götalands rekommendationer som gäller från 15 mars till 1 april om distansundervisning för grundskola och gymnasium?
30 procent av eleverna har närundervisning i verksamhet gymnasium och resten på fjärrundervisning. På högstadiet Kristinebergskolan har en årskurs fjärrundervisning och två årskurser är i skolan.

Var kan jag som företagare hittad information om stöd till företag?

På regeringens hemsida finns samlad information till dig som är företagare om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.

Till regeringens hemsida


Hur fungerar den tillfälliga covid-19-lagen?

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. Mer information finns på länsstyrelsens hemsida.


Var kan jag hitta information om vaccin mot covid-19? 

krisinformation.se finns en lista med frågor och svar om vaccin mot covid-19.

På 1177.se finns frågor och svar om vaccination mot covid-19

På Folkhälsomyndigheten finns frågor och svar om vaccination mot covid-19


Sker det någon distansundervisning för elever på högstadiet i Åmål?

Ja, i dagsläget läser en årskurs per vecka på distans. Alla elever oavsett årskurs i behov av stöd får dock komma till skolan. Beslutet från barn- och utbildningsnämnden är taget till och med 1 april.


Hur kommer vaccineringen att gå till i Åmål?

Vecka 2, började man vaccinera alla som bor på äldreboenden i kommunen. Även vård- och omsorgspersonalen kommer att börja vaccineras inom kort. På 1177.se finns samlad information om hur vaccineringen mot covid-19 går till och prioriteringar i Västra Götaland.


Hur gör jag om mitt barn som är under 15 år har testat positivt för covid-19?
Från och med 1 december gäller familjekarantän även för barn under 15 år. När en individ i familjen/hushållet får ett positivt Covid-19-resultat träder familjekarantän in för ALLA familjemedlemmar, medlemmar i hushållet. Hur länge familje-/hushållsmedlemmar ska vara i karantän kan endast ansvarig läkare svara på och göra bedömning av. Förskolans/skolans/fritidshemmet eller elevhälsans personal kan inte svara på frågor kring familjekarantän utan alla familjens/hushållet frågor måste tas med behandlande läkare, vårdcentral eller 1177 - sjukvårdsupplysningen.


Vad kan jag som enskild göra för att förhindra smittspridning av coronaviruset?
Håll avstånd och ta personligt ansvar. Folkhälsomyndigheten pekar på viktiga saker som alla kan göra.


Hur många bekräftade fall av covid-19 finns det i Åmåls kommun?

På Västra Götalandsregionens hemsida redovisas aktuell statistik över antalet bekräftade fall per kommun.


Vågar jag lämna barnen till skolan eller förskolan?
Skolledningen följer hela tiden rekommendationer från ansvariga myndigheter. 


Hur ska jag prata med mitt barn om coronaviruset?

Lyssna på ditt barn, ge saklig information och överför inte din egen oro. Det är några av tipsen från BRIS om hur man kan prata med sitt barn om coronaviruset. På krisinformation.se finns fler tips.


Varför stängs inte skolor och förskolor för att vara på den säkra sidan?
Folkhälsomyndigheten har hittills gjort bedömningen att det är bättre för samhället att skolor och förskolor är öppna. Om de behöver stängas kommer många vårdnadshavare med samhällsviktiga jobb att behöva stanna hemma. Med anledning av den ökande smittspridningen i samhället har barn- och utbildningsnämnden beslutat om fortsatt distansundervisning vid Karlbergsgymnasiet för alla elever. 


Är smittan farlig för barn?

Enligt Folkhälsomyndigheten drabbas inte friska barn på samma sätt som äldre personer och personer i riskgrupper.

"Om du eller ditt barn har sjukdom som generellt innebär ökad risk vid infektioner, till exempel nedsatt immunförsvar bör du rådgöra med din behandlande läkare om du har frågor kring din behandling eller vad du kan göra om för att minska risken kopplad till sjukdomen covid-19" (källa: folkhälsomyndigheten.se)


Kommer skolorna och förskolorna i Åmål att fortsätta hålla öppet om smittspridningen förvärras?
Det går inte att svara på i dagsläget. Situationen förändras hela tiden. Skolledningen följer ansvariga myndigheters rekommendationer.


Vad gör skolor och förskolor för att förhindra smittspridning?
Alla förskolor och skolor har gått ut med information och direktiv att ingen som på det minsta sätt känner sig sjuk ska vistas i verksamheten. I övrigt poängteras vikten av att tvätta händerna, inte röra sig i ansiktet, att hålla avstånd och att vistas utomhus så mycket det bara går i framförallt förskola och fritidshem.


Jag har anhöriga som bor på särskilt boende, hur ska göra för att besöka dem?

Kommunen har infört en särskild besöksrutin i samband med besök på äldreboenden. Den som vill besöka en anhörig kontaktar personalen per telefon och bokar en tid. Vid besöket uppmanas besökaren att använda visir och handsprit som erbjuds vid stationer på äldreboendena. Besöken får ske med ett begränsat antal personer. Besöken får ske inne hos den boende.


Får jag besöka en person som bor på Ekbackens korttidsavdelning?

Kommunen har infört en särskild besöksrutin i samband med besök på korttidsverksamheten. Den som vill besöka en anhörig kontaktar personalen per telefon och bokar en tid. Vid besöket uppmanas besökaren att använda visir och handsprit som erbjuds vid stationer på korttidsboendet. Besöken får ske med ett begränsat antal personer. Besöken får ske inne hos den boende.


Vad ska jag göra om jag eller någon i familjen har blivit sjuk? 

Folkhälsomyndighetens hemsida finns information om vilka åtgärder ni ska vidta.


Vad gör kommunen för att hjälpa ensamma äldre som nu är isolerade i sina hem?

Har man ett biståndsbehov har man rätt att göra en ansökan och få den prövad av en biståndshandläggare. Kommunen arbetar även med stöd via frivilligverksamheten. Kommunens frivilliga resursgruppen, FRG, hjälper till med inköp av livsmedel och apoteksvaror.

Kontaktuppgifter till kommunens frivilliggrupp FRG:

Rebecca Björklund och Yvonne Råbratt, tel. 076-843 79 00 eller 076-843 79 10, e-post: frgamal@outlook.com 

Sidan uppdaterades 2021-05-07

Synpunkter på sidan?