Information om Covid-19, läs mer här.


Vaccinering i mindre skala

Vaccineringen sker nu i mindre skala. Här följer en kort sammanfattning av läget:
- Vårdcentralen Medpro tar personlig kontakt med de som ska vaccineras.
- Det har skett en förlängning mellan dos 1 och 2, upp till sex veckor. Detta för att fler ska få dos 1 snabbare.
- På onsdag 24 mars återkommer Smittskydd Västra Götaland med direktiv för hur skolan bör göra efter påsklovet, studier på distans/närundervisning.

Sidan uppdaterades 2021-10-06

Synpunkter på sidan?