Information om Covid-19, läs mer här.


Uppropstider för skolstarten läsåret 2020/2021

Uppropstider för skolstarten läsåret 2020/2021
Upprop hålls enligt följande tider och platser:

Södra skolan
Läsåret 2020/2021 börjar måndagen den 17 augusti 2020.
Upprop hålls enligt följande tider och platser:
Årskurs 4 Skolgården kl. 08.15
Årskurs 5 Klassrum kl. 08.15
Årskurs 6 Klassrum kl. 08.15
Grundsärskolan/Träningsskola Klassrum kl.08.15

Rösparksskolan
Läsåret 2020/2021 börjar måndagen den 17 augusti 2020.
Upprop hålls enligt följande tider och platser:
F-klass - årskurs 3 Klassrum kl. 08.30
Förberedelseklass åk F - 3 Klassrum kl. 08.30

Tösse skola
Läsåret 2020/2021 börjar tisdagen den 18 augusti 2020.
Upprop hålls enligt följande tider och platser:
F-klass - årskurs 6 Klassrum kl. 08.30

Kristinebergskolan
Läsåret 2020/2021 börjar tisdagen den 18 augusti 2020.
Upprop hålls enligt följande tider och platser:
Årskurs 7 Matsalen kl. 08.30
Årskurs 8 Klassrum kl. 08.30
Årskurs 9 Klassrum kl. 08.30
Grundsärskolan Omega Klassrum kl. 08.30

Karlbergsgymnasiet
Gymnasieeleverna hittar information om uppstartsdagarna
närmare skolstarten på skolans hemsida:
www.karlbergsgymnasiet.se


Eventuella förändringar publiceras här på hemsidan www.amal.se

Sidan uppdaterades 2021-10-06

Synpunkter på sidan?