Information om Covid-19, läs mer här.


Till vårdnadshavare med barn i förskola och på fritidshem

Om regeringen beslutar att stänga förskola och fritidshem under en period för att minska smittspridningen av Covid-19 behöver du som vårdnadshavare veta vad som gäller för dig/er och ditt/era barn. Då stängning är ett beslut som tas av regeringen gäller samma sak för alla kommuner. Hur beslutet påverkar dig/er som vårdnadshavare kan du läsa om i MSB - myndigheten för samhällsskydd och beredskaps information, se bilaga. Har du ett samhällsviktigt arbete kan du ansöka om barnomsorg även under stängning. Ansökan görs på blankett Ansökan om tillfällig barnomsorg (omsorg för barn till vårdnadshavare med samhällsviktig tjänst) och skickas via e-post till barn.utbildning@amal.se eller lämnas till rektor vid förskola/fritidshem.
Blanketten gäller om du har ditt barn i kommunal förskola eller fritidshem. Har du ditt barn på en fristående förskola eller fritidshem kontaktar du verksamhetens huvudman.
Blankett - Ansökan om tillfällig barnomsorg pdf (pdf 1,9 MB)

Sidan uppdaterades 2021-10-06

Synpunkter på sidan?