Information om Covid-19, läs mer här.


Till alla barn, elever och era vårdnadshavare

Snart är sommaren 2020 slut och det är dags att starta upp ett nytt arbetsår/läsår som inte blir riktigt som alla andra, då vi en tid framöver behöver hjälpas åt med att minska smittspridningen av Covid19 i vårt samhälle. Det innebär att vi ska fortsätta:

- tvätta händerna, ofta och noga.

- hålla avstånd.

- stanna hemma även om vi bara är lite sjuka.

Information om de olika verksamheterna lämnas enligt följande:

Förskola och fritidshem; appen Tyra under v 32.

Tösse skola, Södra skolan och Rösparksskolan; utskick av e-post och/eller brev i v 32 till alla elever och deras vårdnadshavare.

Kristinebergsskolan; utskick av e-post och/eller brev i v 32 till årskurs 7 och meddelande via It´s learning till årskurs 8 – 9.

Karlbergsgymnasiet lägger kontinuerligt ut information på sin hemsida, social medier och It´s learning.

Särskolans elever kontaktas av ansvarig rektor.  

 

Har du frågor, ta kontakt med ansvarig verksamhetschef

Verksamhet förskola; Carina Lavén tel 171 33,  carina.laven@amal.se

Verksamhet grundskola; Kent Jönsson tel 172 78,  kent.jonsson@amal.se

Verksamhet gymnasium; Mats Aronsson tel 172 18,  mats.aronsson@amal.se

Verksamhet särskola; Lena Forsell Bergling tel 171 23,  lena.forsell-bergling@amal.se

Barn- och utbildningsförvaltningens målsättning för arbetsåret 2020/2021 är att:

- göra vårt yttersta för att förhindra smittspridning av Covid19 i våra verksamheter.

- alla barn och elever ska nå Barn- och utbildningsnämndens inriktningsmål i så hög utsträckning det bara går under rådande situation.

Barn i förskolan ska nå de fem förmågorna enligt förskolans Läroplan

Elever i grundskolan ska nå kunskapsmålen i de olika ämnena och i årskurs 9 vara behörig att söka ett nationellt program på gymnasiet.

Elever i gymnasieskolan ska nå gymnasieexamen alt vara anställningsbara efter avslutade studier.

- att alla barn, elever och personal ska må bra och vara friska.

- att verksamheterna ska kunna bedrivas så normalt som möjligt,  med de anpassningar som krävs för att minska smittspridningen av Covid19.

 

Sidan uppdaterades 2021-10-06

Synpunkter på sidan?