Information om Covid-19, läs mer här.


Temporära åtgärder i Åmåls kommun med anledning av skärpta råd från Folkhälsomyndigheten

Den 29 oktober beslutade Folkhälsomyndigheten, i samråd med Smittskydd Västra Götaland, att skärpa råden i Västra Götaland för att bromsa smittspridningen. Antalet nya positiva fall har ökat i regionen hela hösten och vecka 43 dubblerades antalet nya fall jämfört med föregående vecka. Åmåls kommun följer Folkhälsomyndighetens skärpta råd som i nuläget gäller till och med den 19 november.

 

Följande gäller för Åmåls kommuns verksamheter:

Kommunala anläggningar såsom ishallen, badhuset och inomhusarenor stänger för allmänheten från och med lördag 31 oktober. Lokalerna och anläggningarna är fortsatt öppna för föreningarnas verksamheter. För ytterligare information gällande föreningsaktiviteterna ta kontakt med din förening.

Från och med 2 november till och med 19 november är Kulturhuset stängt.
Detta är en temporär åtgärd i samband med de skärpta råd som införts för att minska smittspridningen av Covid-19. Böcker kan återlämnas i bokinkastet vid entrén.
För att hämta dina reservationer, ring eller maila biblioteket för att boka tid för avhämtning.
Du kan själv låna om och reservera böcker via vår hemsida: www.bibliotekdalsland.se
Biblioteket har telefontid:

måndag-torsdag 10:00 – 18:00
fredag 10:00 – 17:00
Tel. 0532 – 171 02
Tel. 0532 – 171 07
E-post: biblioteket@amal.se

Kommunarkivet är stängt för personligt besök. Utlämnande av allmänna handlingar sker enligt särskild rutin. Eventuella leveranser till arkivet sker efter överenskommelse med kommunarkivarien.

Kontaktperson:
Anna Danielsson
Arkivarie
Telefon: 0532-171 08
E-post: anna.danielsson@amal.se


• Alla kommunala evenemang ställs in förutom evenemang som kan genomföras digitalt.

• Kommunalt anställda som kan jobba hemifrån bör göra det. Samråd sker med närmaste chef.

• Alla möten, såväl för tjänstepersoner som förtroendevalda, kommer att i möjligaste mån ske digitalt. Endast om det är nödvändigt får möten genomföras fysiskt i en anpassad lokal och minimalt med deltagare.

• Tjänsteresor, workshoppar, utbildningar som kräver fysisk närvaro kommer även fortsättningsvis att vara inställda och om möjligt genomföras digitalt.

• Från och med 2020-11-03 gäller besöksförbud på brandstationen i Åmål. Förbudet innebär att personalen under tiden förbudet gäller inte får ta med anhöriga eller andra besökare in på stationen. Uppstår en situation där det krävs lättnad i detta förbud på grund av arbetsrelaterade skäl skall räddningschef kontaktas.


Därför skärper nu Folkhälsomyndigheten råden i Västra Götaland
De skärpta råden gäller i hela Västra Götaland från och med 29 oktober och till en början tre veckor framåt:

  • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
  • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  • Var och en bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.
  • Alla verksamheter i regionen eller i regiondelen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.
  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.


Fortsatt publikbegränsning till 50 personer
Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat om att gränsen för deltagare vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster ska ligga kvar på max 50 personer. Beslutet gäller fram till 19 november, men kan både förkortas och förlängas beroende på utvecklingen.


Frivilliga resursgruppen, FRG, hjälper till med inköp av livsmedel och apoteksvaror
Kommunens frivilliga resursgrupp, FRG, aktiveras för att hjälpa personer riskgrupper att gör inköp av livsmedel och apoteksvaror.

Datum gällande inköp
• Vecka 45: torsdag
• Vecka 46-48: tisdagar och torsdagar

Telefonerna är öppna klockan 09:00-12:00.
Handlingen kommer att utföras någon gång under samma dag eller dagen efter.
 
Kontaktuppgifter till FRG:
Tel. 076-843 79 00 eller 076-843 79 10, e-post: frgamal@outlook.com

Sidan uppdaterades 2021-10-06

Synpunkter på sidan?