Information om Covid-19, läs mer här.


Stöd till barn och unga och tips till barn om att hantera oro

Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn, som både till vardags och under krissituationer erbjuder professionellt stöd till barn. När kriser uppstår i samhället påverkas alla olika, och det är viktigt att barn möts av utbildad personal som kan hjälpa barn utifrån deras stödbehov. Bris ger direktstöd till barn via chatt, telefon och mejl. Dessutom ger vi stöd till vuxna som har frågor om ett barn för att på det sättet indirekt stötta barn, exempelvis hur vuxna kan prata med barn om Corona.
 
Stöd till barn och unga och tips till barn om att hantera oro
Barn kan varje dag ringa (nummer 116 111), chatta och mejla till Bris kuratorer. Vårt stöd till barn och unga har öppet vardagar 9-12 samt 14-21 måndag till söndag. Här finns all info till barn och unga på Bris hemsida: https://www.bris.se/for-barn-och-unga/just-nu/
 
Här finns tips till barn och unga hur man kan hantera oro:https://www.bris.se/for-barn-och-unga/om-corona/fragor--svar-om-corona-viruset/

Stöd till vuxna som har frågor om barn
Om man är vuxen och har frågor om ett barn kan man kontakta Bris kuratorer alla vardagar 9-12 på 0771-50 50 50. Här finns all info för vuxna om barn på Bris hemsida:https://www.bris.se/for-vuxna-om-barn/just-nu/
 
I samarbete med krisinformation.se har Bris tagit fram en guide för hur vuxna prata med barn om Coronaviruset. Den finns här:https://www.krisinformation.se/artiklar/sa-pratar-du-med-barn-om-coronaviruset

Sidan uppdaterades 2021-10-06

Synpunkter på sidan?