Information om Covid-19, läs mer här.


SMS-utskick på måndag 14 december om att följa de skärpta råden

På måndag den 14 december mellan klockan 9 och 19 kommer det att skickas ett sms till alla mobiltelefoner i landet. Avsändare är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Folkhälsomyndigheten och texten är en uppmaning om att följa de nya skärpta råden som börjar gälla från och med måndag 14 december.

Texten i sms:et kommer att lyda ”Information från myndigheterna: Följ de nya skärpta råden för att stoppa spridningen av covid-19. Läs mer på webbplatsen Krisinformation.”

Därför skickas sms:et
Regeringen och myndigheterna vill understryka hur angeläget det är att hela befolkningen får relevant information om vad som gäller för att kunna bidra till att minska smittspridningen av covid-19. Inför stundande helger och ledigheter är detta extra angeläget och genom sms hoppas de kunna nå den största delen av Sveriges befolkning.

Fyra största mobiloperatörerna är med
Telia, Tele2, Telenor och Tre och med och sprider den viktiga information i det allvarliga läge vi befinner oss i.

Läs mer om de nya skärpta råden på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Sidan uppdaterades 2021-09-16

Synpunkter på sidan?