Information om Covid-19, läs mer här.


Skydda dig själv och andra

Nu finns uppdaterad information från Folkhälsomyndigheten om hur du kan skydda dig själv och andra.

Skydda dig själv och andra – uppdaterade rekommendationer om covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Sidan uppdaterades 2021-11-30

Synpunkter på sidan?