Information om Covid-19, läs mer här.


Skolor, fritidshem och förskolor håller öppet tillsvidare. Omsorg/tillsyn för barn till föräldrar som jobbar i samhällsviktig verksamhet förbereds.

Åmåls kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendation och håller förskolor, grundskolor och fritidshem öppna. Med anledning av det gör kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen följande uttalande:

Förskolor, grundskolor och fritidshem i Åmåls kommun har en viktig funktion även i tider av kris. Förutom kunskapsförmedlingen bidrar de till sammanhållning, viktiga sociala kontakter och omsorg/tillsyn för barn och ungdomar. Därför hålls dessa verksamheter öppna tills vidare.

Anledningen till att olika bedömningar i nuläget görs mellan gymnasieskolans och vuxenutbildningens elever å ena sidan, och grundskolans elever å andra sidan är att de förstnämnda eleverna kommer från olika kommuner och rör sig över ett större geografiskt område. Dessutom gör förskolan, grundskolan och fritidshemmen det möjligt för fullt friska föräldrar att jobba. Det gäller både i privat och offentlig verksamhet och är med andra ord mycket viktigt för hela samhällsekonomin.

Smittoläget kan dock leda till att nya rekommendationer kommer att utfärdas från Folkhälsomyndigheten. Åmåls kommun kommer att följa även dessa. Innebär rekommendationerna stängning av förskolor, grundskolor och fritidshem kommer detta också verkställas.

I förebyggande syfte planerar Åmåls kommun för fullt för en sådan situation. Det är av yttersta vikt att förskola och fritidshem, eller någon form av omsorg/tillsyn, kan erbjudas till barn vars föräldrar arbetar med samhällsviktig verksamhet. Det kan handla om vård- och omsorgspersonal, poliser, brandmän m.m. Fullt friska föräldrar måste kunna bidra till att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner så långt som möjligt.

Michael Karlsson
Kommunstyrelsens ordförande

Anders Sandén
Kommunchef

Sidan uppdaterades 2021-10-06

Synpunkter på sidan?