Information om Covid-19, läs mer här.


Skärpt rekommendation om testning för covid-19 efter utlandsvistelse

Från 12 juli till 31 augusti rekommenderar Folkhälsomyndigheten alla som vistats i ett utomnordiskt land att ta PCR-test för covid-19 vid hemkomsten – oavsett om du har symptom eller inte.

Undantag: De som vaccinerats mot covid-19 minst tre veckor innan ankomsten till Sverige och/eller haft covid-19 under de senaste sex månaderna. Men även dessa grupper bör ta ett test om de får symtom.

Bakgrunden är att smitta från resor utomlands har ökat de senaste veckorna.

Klicka här för att läsa mer på Folkhälsomyndighetens webbsida

Sidan uppdaterades 2022-01-17

Synpunkter på sidan?