Information om Covid-19, läs mer här.


Senaste nytt om beslut kring coronapandemin

Restriktioner för buss- och tågresor längre än 15 mil

Bestämmelserna innebär att antalet passagerare inte får överstiga hälften av fordonets sittplatser. Reglerna började gälla den 14 februari och gäller till utgången av maj 2021.


E-hälsomyndigheten varnar för bedragare

E-hälsomyndigheten har fått information om att någon eller några försöker lura privatpersoner genom att använda myndighetens namn. E-hälsomyndigheten ringer aldrig upp någon och ber om att lämna ut bankuppgifter eller e-legitimation, som exempelvis Bank-id. 


Digitala vaccinationsintyg

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att samordna Sveriges deltagande i Världshälsoorganisationens (WHO) arbete med digitala vaccinationsintyg för covid-19.


Slopat krav på läkarintyg
Regeringen har beslutat att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning med anledning av covid-19. Det gäller från och med 6 februari och fram till och med 30 april 2021.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida


Regeringen ger Folkhälsomyndigheten, MSB, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket i uppdrag att på nationell nivå informera allmänheten om vaccination mot covid-19.


Alkoholförbudet förlängs

Regeringen har beslutat om att förlänga alkoholförbudet från klockan 20.00 till den 28 februari, samt att förlänga alkoholförbudet från klockan 22.00 till den 11 april.

Sidan uppdaterades 2021-10-06

Synpunkter på sidan?