Information om Covid-19, läs mer här.


Restriktioner för idrottsanläggningar från 8 februari

Från och med måndag 8 februari gäller följande på anläggningarna i Åmåls kommun

Kommunala idrottsanläggningar är fortsatt stängda för allmänheten.
Stängning av anläggningar för allmänheten gäller i första hand fram till 22 februari. Därefter ges nya besked.

Kommunala anläggningar inomhus öppnas för bokning av föreningar för barn och ungdomar födda 2002 och senare.
Detta gäller från och med måndag 8 februari.
Antalet personer som får vistas i idrottshallarna kommer att anslås i lokalen.

Kommunala anläggningar utomhus kommer fortsatt hållas öppna för bokning av föreningar. Föreningsbokningar utomhus gäller för barn, ungdomar och äldre.

 

Simhall:
Simhallen kommer även fortsättningsvis att vara stängd för allmänheten.
Simföreningen i Åmål kommer anpassa sin verksamhet i samråd med chef för simhallen.

 

Ishall:
Föreningarna i Säffle och Åmål samverkar i Säffle ishall enligt tidigare gällande förutsättningar.


För att vi tillsammans ska kunna undvika smittspridning krävs dessa anpassningar:
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd ska följas.

Teknik- och fritid Säffle-Åmål vidtar ytterligare åtgärder:
1. Omklädningsrum och duschar kommer att hållas stängda.
2. Tidsbokningar bokas som vanligt med våra handläggare på kommunerna.
Varje aktivitet/träning måste avslutas 5 minuter innan bokningstid.
Detta betyder att varje gruppaktivitet/bokning slutar 5 minuter tidigare mot vad man bokat för, varje ledares ansvar.
3. In- och utflöde behöver organiseras på ett smittsäkert sätt på respektive anläggning.

Vi ber er i föreningslivet att följa både regeringens restriktioner och respektera kommunens beslut.
 
Löpande information eller nya rekommendationer uppdateras via respektive kommuns hemsidor, saffle.se och amal.se


Med vänlig hälsning teknik- och fritid Säffle-Åmål

Viktor Weiberg, fritidschef.
Fredrik Eriksson, föreningslivssamordnare.
Ulf Johansson, Inge Larsson och Kerstin Franzén, handläggare med ansvar för bokningar i Säffle och Åmåls idrottsanläggningar.


Sidan uppdaterades 2021-10-06

Synpunkter på sidan?