Information om Covid-19, läs mer här.


Regeringen har beslutat om ett nytt stöd

Regeringen har den 5 november 2020 beslutat om ett nytt stöd i syfte att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av sjukdomen covid-19. Stödet handläggs av länsstyrelsen, som också ansvarar för all information, samt uppföljning av stödet.

Satsningen är denna gång riktat mot fysiska personer som bedriver näringsverksamhet (enskilda näringsidkare) och vars nettoomsättning har minskat i större omfattning till följd av pandemin.

Stödet träder i kraft den 9 november och handläggs av länsstyrelsen, som också ansvarar för all information, samt uppföljning av stödet. För närmare information om de villkor som gäller för att kunna söka omsättningsstöd, besök Länsstyrelsens webbplats, se länk i Relaterad information.

Ansökan görs via Boverkets e-tjänst 
Klicka på länken för att komma till e-tjänsten: 
https://www.boverket.se/link/f1ae74a1114140bab566c86451bec98b.aspx

Sidan uppdaterades 2021-10-06

Synpunkter på sidan?