Information om Covid-19, läs mer här.


Nya restriktioner på ishallen och simhallen samt idrottshallar

Kommunala idrottsanläggningar är fortsatt stängda för allmänheten. Stängning av anläggningar för allmänheten gäller i första hand fram till 7 mars. Därefter ges nya besked.

Kommunala anläggningar inomhus öppnas för bokning av föreningar för barn och ungdomar födda 2002 och senare.
Antalet personer som får vistas i idrottshallarna kommer att anslås i lokalen.

Kommunala anläggningar utomhus kommer fortsatt hållas öppna för bokning av föreningar. Föreningsbokningar utomhus gäller för barn, ungdomar och äldre.

Simhall:
Simhallen kommer även fortsättningsvis att vara stängd för allmänheten.
Simföreningen i Åmål kommer anpassa sin verksamhet i samråd med chef för simhallen.

Ishall:
Föreningarna i Säffle och Åmål samverkar i Säffle ishall enligt tidigare gällande förutsättningar.

För att vi tillsammans ska kunna undvika smittspridning krävs dessa anpassningar:
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd ska följas

Teknik- och fritid Säffle-Åmål vidtar ytterligare åtgärder:
1. Omklädningsrum och duschar kommer att hållas stängda.
2. Tidsbokningar bokas som vanligt med våra handläggare på kommunerna.
Varje aktivitet/träning måste avslutas 5 minuter innan bokningstid.
Detta betyder att varje gruppaktivitet/bokning slutar 5 minuter tidigare mot vad man bokat för, varje ledares ansvar.
3. In- och utflöde behöver organiseras på ett smittsäkert sätt på respektive anläggning.

Sidan uppdaterades 2021-10-06

Synpunkter på sidan?