Information om Covid-19, läs mer här.


Nya regionala rekommendationer i länet. Rekommendationerna gäller omedelbart, det vill säga från och med idag och till och med den 14 mars

Smittskyddsläkaren i Västra Götalandsregionen idag beslutar om nya regionala rekommendationer i länet. Rekommendationerna gäller omedelbart, det vill säga från och med idag och till och med den 14 mars.

I korthet handlar det om att i än högre utsträckning:

  • begränsa kontakter med andra människor
  • undvika platser med kollektivtrafik, köpcentrum etc
  • avstå från icke nödvändiga resor
  • fortsätta arbeta hemifrån
  • fortsätta med distansundervisning i gymnasieskolan

Länk till mer information på Västra Götalandsregionens hemsida.

Sidan uppdaterades 2021-10-06

Synpunkter på sidan?