Information om Covid-19, läs mer här.


Nya möjligheter till anstånd med skatten för krisdrabbade företag

Regeringen har nu utfärdat den lag som förlänger och förstärker anståndsmöjligheten för krisdrabbade företag. Den nya lagen trädde i kraft den 5 februari. 

Förändringarna syftar till att ytterligare stötta företag som är i behov av en tillfällig likviditetsförstärkning. Den nya lagen innehåller flera förändringar jämfört med hur reglerna ser ut i dag:

  • Det blir nu möjligt att skjuta upp sex månaders skatteinbetalningar istället för tre månader som har varit maxtaket tidigare.
  • Företag kommer att kunna ansöka om förlängning av anståndstiden med ytterligare ett år.
  • Möjligheten att ansöka om anstånd retroaktivt ligger kvar. Det innebär att skatteinbetalningar som har gjorts under 2020 kommer att kunna betalas tillbaka. 
  • Det blir möjligt för företag att ansöka om anstånd även för redovisningsperioder som infaller i oktober, november och december 2020.

Det är nu möjligt att ansöka om anstånd med anledning av den nya lagen via Mina Sidor på Skatteverkets hemsida. Från och med i morgon kommer Skatteverket att börja hantera ansökningarna och besluta om anstånd enligt den nya lagen.


Övriga coronanyheter

Säkra aktiviteter under sportlovet 
Folkhälsomyndigheten har tagit fram information om hur man planerar för säkra aktiviteter under sportlovet.

Alla 65+prioriteras i fas 2
Folkhälsomyndigheten har ändrat i prioritetsordningen för vaccineringen mot covid-19. Alla som fyllt 65 år ska prioriteras i vaccinationsarbetets andra fas.

Äldre ungdomar får delta i idrotts- och fritidsaktiviteter
Folkhälsomyndigheten öppnar upp för att även äldre ungdomar som är födda 2002 eller senare kan delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter, både inomhus och utomhus.

180-dagarsprövningen stoppas 
Regeringen beslutat om att förlänga ersättningen till riskgrupper samt att tillfälligt stoppa 180-dagars prövningen i sjukförsäkringen.

Krav på intyg för inresa till Sverige
Från och med 6 februari 2021 måste utländska medborgare som är 18 år eller äldre uppvisa ett giltigt intyg om negativt covid-19-test för att få resa in i Sverige. Provsvaret får vara max 48 timmar gammalt. Det har regeringen beslutat.

Sidan uppdaterades 2021-10-06

Synpunkter på sidan?