Information om Covid-19, läs mer här.


Nya föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridning

Folkhälsomyndigheten har nu fattat beslut om de nya föreskrifter och allmänna råd som tidigare skickats på remiss. De träder i kraft den 1 december.

De innebär bland annat att:

  • Alla arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus måste vidta vissa grundläggande smittskyddsåtgärder. Det rör bland annat information om hur smittspridning kan undvikas och möjligheter för deltagare att tvätta händerna eller använda handsprit.
  • Om vaccinationsbevis används vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än 100 deltagare inomhus ska arrangören ha en skriftlig rutin för hur bevisen kontrolleras. Personer under 18 år behöver inte visa upp vaccinationsbevis.
  • Om vaccinationsbevis inte används vid sådana tillställningar och sammankomster ska arrangören i stället vidta särskilda smittskyddsåtgärder. Deltagarna ska ha anvisad sittplats, sällskap ska bestå av max 8 personer, och sällskap kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter till varandra.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

Åtgärder mot covid-19 från 22 november och från 1 december

Den 22 november utökades rekommendationerna om testning för covid-19 vid symtom. Den 1 december införs fler smittskyddsåtgärder som till exempel en möjlighet att använda vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt rekommendationer till verksamhetsansvariga som ska göra det lättare för besökare att hålla avstånd.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

Sidan uppdaterades 2022-01-17

Synpunkter på sidan?