Information om vaccination mot covid-19

Uppdaterad information om vaccination mot covid-19 finns att läsa på Medpro Clinic Åmål:s hemsida.

https://medpro.se/tjanst/covid-19-information-amal/

Sidan uppdaterades 2021-04-28

Synpunkter på sidan?