Information om Covid-19, läs mer här.


Information från barn-och utbildningsförvaltningen gällande coronavirus (uppdatering 11 mars)

11 mars

Inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter sitter det från och med idag STOPP-skyltar på entrédörrarna som uppmanar alla som är sjuka, känner sig sjuka, hostar och nyser att stanna utanför lokalerna. Inga sjuka barn/elever eller personal ska vistas i lokalerna.

För att skydda sig själv och varandra är det viktigt att:
- man stannar hemma om man är sjuk! Sjukanmälan görs som vanligt till förskola/fritidshem/skola.
- tvätta händerna noga och länge.
- använda handsprit.
- inte peta/röra sig i ansiktet.


10 mars

Just nu rapporteras mycket om Covid-19 (coronavirus) spridning i världen och i Sverige och läget förändras hela tiden.

Barn- och utbildningsförvaltningen följer utvecklingen noggrant och arbetar utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer. I nuläget ska alla friska elever vara i skolan. De elever som är sjuka, oavsett anledning ska vara hemma tills de är friska.

Finns misstanke om att barn/elev är smittad av Covid-19 ska vårdnadshavare ringa 1177, detsamma gäller personal. För frågor kring Covid-19, ta kontakt med 113 13.

För att förhindra smittspridning gäller följande:
Sjuka barn/elever och personal ska vara hemma och här gäller låg tröskel = ingen ska vara i förskola/skola eller på sin arbetsplats när man är sjuk. Barn/elever som är sjuka ska skickas hem och det är vårdnadshavaren som ansvarar för att hämta sitt barn upp fram tills dess att barnet har fyllt 18 år och är myndig.

Samtliga verksamheter arbetar aktivt med information till elever och att lära/öva med barn att:
- nysa/hosta i armvecket
- tvätta händerna – NOGA (30 s med rikligt med tvål och varmt vatten - flera gånger per dag, före måltider, efter toalettbesök)
- peta inte med händerna i ansiktet

Information på arabiska pdf (pdf 152 KB)


/Barn- och utbildningsförvaltningen

Sidan uppdaterades 2021-10-06

Synpunkter på sidan?