Information om Covid-19, läs mer här.


Hjälp kommunen att förhindra smittspridning

Med anledning av coronaviruset vidtar kommunen ett antal åtgärder för att förhindra smittspridning och skydda sköra människor. Alla kan bidra till att förhindra smittspridning genom att inte smitta andra. Vi betonar vikten av god handhygien och att inte utsätta andra människor för smittorisk om du är sjuk. Kommunen avråder bestämt för besök på äldreboenden, gruppboenden eller andra kommunala verksamheter om du är sjuk. Anslag kommer att sättas upp på alla byggnader med kommunala verksamheter.

Följande åtgärder vidtas i nuläget för att begränsa smittspridning:
• Anslag sätt upp på alla byggnader med kommunala verksamheter om att inte gå in om du har symptom på luftvägsinfektion, till exempel snuva, hosta, feber. På anslaget anges ett telefonnummer dit du kan ringa för att få kontakt med personal.
• Kommunens IT-enhet skapar förutsättningar för att hålla möten på distans via digital teknik och att personal kan jobba hemifrån.
• Vi undviker kroppskontakt genom att inte skaka hand med varandra. Alla medarbetare påminns om vikten av god handhygien.
• En central TIB-funktion (tjänsteperson i beredskap) är aktiverad för att chefer inom kommunens organisation ska kunna få stöd och kunna informera om aktuellt läge.

Via följande länkar hittar du uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset från ansvariga myndigheter.

Smittskyddet Västra Götaland

Folkhälsomyndigheten Frågor och svar om Covid-19

1177.se om coronaviruset

Krisinformation.se

Västra Götalandsregionens informationssida

För allmänna frågor om coronaviruset rekommenderas det nationella informationsnumret 113 13.

Sidan uppdaterades 2021-10-06

Synpunkter på sidan?