Information om Covid-19, läs mer här.


Från och med 1 december gäller familjekarantän även för barn under 15 år/Family quarantine also applies to children under 15 years of age/بخصوص الحجر الصحي العائلي

Från och med idag, den 1 december gäller familjekarantän även för barn under 15 år.

När en individ i familjen/hushållet får ett positivt Covid-19 resultat träder familjekarantän in för ALLA familjemedlemmar, medlemmar i hushållet.

Hur länge familje-/hushållsmedlemmar ska vara i karantän kan endast ansvarig läkare svara på, göra bedömning av.

Förskolans/skolans/fritidshemmet eller elevhälsans personal kan inte svara på frågor kring familjekarantän utan alla familjens/hushållet frågor måste tas med behandlande läkare, vårdcentral eller 1177 - sjukvårdsupplysningen.

English version:

As of today, December 1, family quarantine also applies to children under 15 years of age. 

When an individual in the family / household receives a positive Covid-19 result, family quarantine enters into for ALL family members, members of the household.

How long family / household members should be in quarantine can only the accountable doctor answer and make an assessment of. 

The preschool / school / leisure center or student health staff cannot answer questions about family quarantine. All family / household questions must questions must be asked to the treating doctor, health center or the health care counseling, phone number 1177.

Arabic version:

بخصوص الحجر الصحي العائلي

عندما یتلقى أي فرد في الأسرة نتیجة إیجابیة بكوفید 19 یدخل الحجر الصحي لكلّ أفراد الأسرة
إلى متى یجب أن یكون أفراد الأسرة في الحجر الصحي ، لا یمكن إلا للطبیب المسؤول الإجابة
.عن هذا الموضوع
لا یمكننا نحن طاقم المدرسة أن نجیب على الأسئلة ، ولكن علیكم إحالة جمیع الأسئلة إلى
.الطبیب المعالج أو المركز الصحي أو ( 1177 ) معلومات الرعایة الصحیة
بخصوص الحجر الصحي العائلي
اعتبارًا من الیوم ، 2020.12.01 كانون الأول ، ینطبق الحجر الصحي العائلي أیضًا على
.الأطفال دون سن 15 عامًا
كم من الوقت یجب أن یكون أفراد الأسرة في الحجر الصحي ، لا یمكن إلا للطبیب المسؤول
.الإجابة على السؤال وإجراء التقییم
لا یمكن للمدرسة أو الفریتیس أو لطاقم صحة الطلاب الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالحجر
الصحي للأسرة ، ولكن یجب توجیه جمیع الأسئلة العائلیة إلى الطبیب المعالج أو المركز الصحي
.أو 1177 معلومات الرعایة الصحیة

Sidan uppdaterades 2022-01-17

Synpunkter på sidan?