Information om Covid-19, läs mer här.


Frågor och svar om kommunens vaccinationer

Vi har träffat kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS), Anna-Karin Lindblom och Marco Niemelä, verksamhetschef för äldreomsorgen, för att få veta mer om de vaccinationer som berör kommunens vårdtagare och personal utifrån ett antal frågeställningar. Detta hoppas vi ska ge svar på många frågor och funderingar som finns ute bland våra medborgare och i våra verksamheter.
 
 -  Det är positivt att så många brukare och personal vill vaccinera sig och att sjuksköterskor i hemsjukvården tillsammans med pensionerade sjuksköterskor och skolsköterskor gjort en enormt stor insats Det är viktigt att ha med sig de stora utmaningar som den här typen av massvaccineringar för med sig. Dels handlar det om att hantera vaccinets kylkedja och hållbarhet, där tidsfaktorerna är kritiska, dels handlar det om att utföra ett stort antal vaccinationerna på ett korrekt och säkert sätt, utifrån det tilldelade uppdraget, säger Anna-Karin Lindblom medicinskt ansvarig sjuksköterska på Åmåls kommun.

Vem ansvarar för vaccineringen i kommunen?

Det är Västra Götalandsregionen som ansvarar för samordning av vaccin och vaccineringar, och som fördelar doser till kommunerna. I kommunen finns i nuläget tre aktörer som är delaktiga i vaccinationsfrågorna – regionens vårdcentral Medpro Clinic, Vaccina AB och kommunens hemsjukvård.
 
Medpro ansvarar bland annat för att vaccinera personer med hemtjänst, deras hushållskontakter och allmänheten i samhället. För vidare information se www.medpro.se. Kommunens hemsjukvård utför vaccinationer på äldreboenden, LSS-boenden samt personer i ordinärt boende med kommunal hemsjukvård. Vaccina AB är ett av regionen upphandlat vårdföretag som har i uppdrag att vaccinera vårdpersonal i Åmåls kommun.

För aktuell status kring regionens vaccinationsprocess se 1177 vårdguiden på www.1177.se.

Vilket vaccin mot covid-19 har använts av hemsjukvården och Vaccina AB?

Vi har använt vaccinet Comirnaty från Pfizer BioNTech till hemsjukvårdens brukare och Astra Zenecas vaccin till personal.

Hur levereras vaccinet?

Regionen ansvarar för samordning av vaccinleveranser till de 49 kommunerna. Pfeizers vaccin levereras fryst (-75 °C) till regionen. Vaccinet distribueras sedan ut till vaccinatörer i kyltemperaturer om 2–8 °C. I kylt läge har vaccinet en hållbarhet på upp till 5 dagar.

Regionen kan med kort varsel gå ut med förfrågningar om mottagande eller förändringar av planerad leverans, då regionens tillförsel av vaccin varierar. Det har gjort att vi måste ha en beredskap för att snabbt kunna hantera hela kedjan, då vi hela tiden arbetar mot klockan.

Vad måste man tänka på i hanteringen av vaccinet?

Hanteringen av vaccinet får inte ”bryta kylkedjan” – vilket innebär att vi lokalt måste förvara vaccinet i mellan 2–8 °C fram till att vaccinet ska spädas, eller blandas som vi ofta säger.

Vaccinet är även skakkänsligt och måste hanteras och förflyttas varsamt, när vi exempelvis vaccinerar hemma hos en av kommunens vårdtagare.
 
Efter spädning bör vaccinet användas snarast, men måste injiceras inom 6 timmar. I samband med att vaccin tas från kyl till rumstemperatur ska datum, klockslag och tid för hållbarhet anges.

Vem får ordinera vaccin mot covid-19?

Det är läkare samt sjuksköterska med specialistutbildning, som exempelvis distriktsköterska, som får ordinera läkemedel för vaccin mot covid-19. Sedan är det ju frivilligt för varje enskild person att tacka ja till vaccinering.

Vilka har fått vaccinet hittills?

Alla vårdtagare på äldreboenden som tackade ja och LSS-boenden har nu blivit vaccinerade av sjuksköterskor från kommunens hemsjukvård med både dos 1 och 2. Även alla äldre i hushåll med kommunal hemsjukvård har blivit vaccinerade i sina hem med både dos 1 och 2, under förutsättning att de tackat ja. Sedan tillkommer det nya inskrivna vårdtagare inom hemsjukvården löpande.

Vaccina AB har vaccinerat med dos 1 i princip all personal inom vård och omsorg under vecka 8. Dos två ges 10 veckor efter dos 1. Alla vaccinationer mot covid-19 registreras i det nationella vaccinationsregistret Svevac.

Varför blir personalen vaccinerad?

Syftet med att vaccinera personalgrupper är att förstärka barriären mot att få in smitta på äldreboenden, LSS-boenden eller hemma hos äldre med hemsjukvård och/eller hemtjänst. Det innefattar även personal som rör sig i lokalerna eller bland vårdpersonal, såsom personal inom kost, lokalvård, fastighetsskötsel eller liknande.

Hur blir personalen vaccinerad?

Vaccina AB har använt en stor lokal i kommunen, dit personalen kallats i flera större omgångar. Sedan har det varit löpande band-principen med ett antal vaccineringsstationer och observationsplatser. De vaccinerade har fått avvakta i femton minuter ifall någon oväntad reaktion skulle uppstå.

Varför vaccinerar inte kommunen andra äldre ute i samhället?

Kommunen har inte uppdraget att vaccinera andra grupper i samhället än de som ingår i kommunal hälso- och sjukvård. All annan vaccinering ansvarar regionen för.

Varför vaccinerar inte Vaccina AB andra än personalen i nuläget?

Vaccina AB är upphandlade av regionen för att vaccinera kommunens vård- och omsorgspersonal och ska i utifrån rådande uppdrag inte vaccinera andra grupper.

Vad händer nu med vaccineringar som ligger inom kommunens ansvar?

Kommunens hemsjukvård har i nuläget fortsatt vaccineringsansvar för nyinskrivna äldre i hemsjukvården.

Varför kan man inte leva som vanligt efter att man vaccinerat sig?

Även om man har vaccinerat sig finns det fortfarande en risk att man kan vara smittbärare. Sedan ska man komma ihåg: att även om vaccinet har en mycket hög effektivitet, så finns det en ändå en liten risk att insjukna i covid-19.
 
Det är fortfarande viktigt att vara försiktig och fortsätta följa råd och rekommendationer – även efter att du vaccinerat dig.

Sidan uppdaterades 2021-10-06

Synpunkter på sidan?